Ekran Kartı Pazarındaki Çöküş Proof of Stake Kaynaklı Olabilir mi?

Ekran kartı pazarında 2009 yılından bu yana yaşanan en büyük düşüş yaşanıyor.. Jon Peddie Research tarafından sağlanan rapora göre ekran kartı sevkiyatları yıllık bazda yüzde 25 düşerek son 13 yılın en kötü performansını gördü.  Neredeyse bütün ekran kartı şirketlerde bir gerileme söz konusu genel olarak bu gerilemenin sebepleri ise: : – Kripto madenciliğin maliyetlerden dolayı … Devamını oku…

TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları

2013 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından her 2 yılda bir “TÜBİTAK Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları” çalışması hazırlanmaktadır. Güncel öncelikli konuları içeren TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları çalışması, “yeşil” ve “dijital” teknolojiler odağında; T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın eşgüdümlü teknik desteği ile … Devamını oku…

Gelecek ve Kuşaklara Dair

Son yıllarda yaşamın her alanında bizleri biraz daha fazla etkileyen değişim baş döndüren bir hale gelmiş durumda. Özellikle sosyal bakımdan insanların yaş bağlamında sınıflandırılarak kuşak isimleri verilmesi konusu da bunlardan biri. Peki siz hangi kuşaktan sınız Y mı Z mi ? Ne kadar enteresan değil mi insanları bile bir ürün gibi sınıflandırmak, etiketlemek ve bu … Devamını oku…

Kentsel Atık Türleri

Kentlerde birkaç farklı türde atık üretilir ve her birinin kendine özel bertaraf gereksinimleri vardır. Atık bertarafından sorumlu ilgili yerel yönetim her bir kentsel katı atıklar için sadece getiren belediye ve miktar bilgilerini kayıt altına alır. Diğer atıklar düzenli olarak kayıt altına alınmaz. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık projesi kapsamında sıfır atık … Devamını oku…

Blok Zincir Üzerinde Veri Depolama

Blok zincir üzerinde veri depolama işleminin basit terimlerle açıklamaya çalıştım. Teknik bir makaleden ziyade blok zincir üzerinde veri depolama işlemi sırasında neler olup bittiğini kavramsallaştırmaya yardımcı olmak için daha az teknik dil kullanarak parçalar halinde ve farklı depolama tekniklerinden bazılarını açıklamaya çalıştım. Blok Zincirde Hangi Verileri Saklıyoruz Blok zincirlerde depolanacak birçok farklı veri türü vardır, … Devamını oku…

Gürültü ve Titreşim Nedir

İnsanlar üzerinde olumsuz etki istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Bu tanıma bakıldığında, sesin gürültü niteliği taşıması için mutlaka yüksek düzeyde olması gerekmediği anlaşılmaktadır. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. Ses ve gürültü arasındaki ayırım kişilere göre değişebilir. … Devamını oku…

Asit Yağmurları Nedir

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik özellik kazandırır. Asitler mavi turnusol kağıdına kırmızı renk verir. Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Farklı asitler, limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Asitler, suda eridiğinde hidrojen iyonları (H+) üreten madde çözeltileridir. Asit Yağmurları Nasıl … Devamını oku…

İleri Arıtım Teknikleri

İleri ArıtımTeknikleri  1. Membran Ayırma  Teknolojileri  Karışımları ve safsızlıkları, ayırma ve saflaştırma işlemi için kullanılan yöntem, geleneksel teknolojilere  göre  amortisman süresinin uzun faka enerji ihtiyacının düşük olmasından dolayı son yıllarda revaçta olan bir teknolojidir.  Membran teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmaya başlamasının önemli nedenlerinden biri işletme kolaylığıdır. Bu teknoloji fiyat/ verim (fayda/maliyet) açısından sektörde rekabetçi bir teknoloji olarak görülmektedir. Membran Ayırma Teknolojisi Amerika Çevre Ajansı tarafında da en iyi arıtma teknolojileri arasında sayılmaktadır.   Membran Teknolojileri:  1-İçe Suyu Temininde; Tuzlu … Devamını oku…

Özel Dijital Cüzdanlar

Son birkaç haftadır blok zincir ekosisteminin kripto para tarafında olup biten olaylar ve öncesinde yaşanan kripto cüzdanlarının hacklenmesi gibi olaylar bizi dijital cüzdanları araştırmaya ve ne oldukları nasıl çalıştıkları ve soğuk cüzdan kullanımı tercih edilmeli mi sorusuna doğru yöneltti. Bu noktada kripto cüzdanları ile ilgili kısa bilgileri kripto ekosistemi ile paylaşmak varlıklarımızı neden merkezi borsalardan … Devamını oku…

Evde Kompostlaştırmanın Etkinliği ve Kompost Kalitesi

Bu çalışmada evde kompostlaştırmanın verimliliği ve üretilen kom postun kalitesinin belirlenmesi amacıyla et ve balık atıkları dahil olarak evde üretilen tüm organik atıklara için 8 ayrı kırsal alanda 880 kompost kovası ile yapılmıştır. Verimlilik belediye tarafından toplanan organik atıkların azaltılması açısından d eğerlendirilmiştir. Ortalama olarak 126 kg /kişi.yıl veya 380 kg/kompost kutusu.yıl kompostlaştırma oranına denk … Devamını oku…