Çevre Haberleri

Atıksu Arıtımı Nedir?

Atık su Arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun islah edilmesi işidir. Bu arıtım işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir. Kimyasal arıtma, atıksu çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur. Biyolojik …

Daha Fazla »

Sert Sular

Tabiî sular yer kabuğunda denizlere ve göllere doğru akarken değişik kayaların içerisinden geçer ve bu kayalardaki bazı tuzları çözerler. Bu nedenle suların geçtiği bölgelerde mağaralar ve oyuklar gibi değişik coğrafi şekiller oluşur. Su kaynakları bulundukları ve geçtikleri bölgelerin jeomorfolojik özelliklerine göre, içerilerinde değişik iyonlar bulundurur. İçerisinde kalsiyum, magnezyum ve demir …

Daha Fazla »

Belediyelerin Çevresel Sorumlulukları Nelerdir?

Hali hazırda belediyeler ülkemizde iki adet kanun ile yönetilmektedir. Bu kanunlar: 5393 sayılı Belediye Kanunu 5216 sayılı Büyükkşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu; Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde, ilçe belediyelerini, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde il ve ilçe belediyelerini kapsar. Söz konusun kanunda, Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesinde “Belediye, …

Daha Fazla »

Adsorpsiyon Nedir?

Akışkan madde içerisinde çözünmüş halde bulunan bileşenlerin katı bir adsorbent yüzeyine tutunmasına dayanan yüzey fazında gerçekleşen yüzeyde tutunmadır. Katı madde içerisinde bulunan iyonlar statik olarak çeşitli çekim kuvvetlerince denge halinde ve hareketsidir.Zira bu katı madenin yüzeyinde bulunan ve tam dengeye gelmemiş atomlar çözeltideki diğer katı maddeleri kendilerine çekerler ve yüzey …

Daha Fazla »

İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu

Her yıl düzenlediğimiz atık yönetimi etkinliklerimiz devam ediyor. Atık bertarafında alternatif termal teknolojileri konusunda konunun tarafları olan kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerini bir araya getiriyoruz. İBB ve İSTAÇ tarafından düzenlenen İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu, 6–7 Kasım 2017 tarihleri arasında Shangri-La Bosphorus Oteli, Beşiktaş da gerçekleştirilecektir. Alanında uzman kişilerce …

Daha Fazla »

Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi

Vakfımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir. T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde,Vakfımız …

Daha Fazla »

Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi

2001 yılında Bakanlığımızın bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bakanlığımız tarafından hazırlanan, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre …

Daha Fazla »

Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi

Vakfımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir. T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde, …

Daha Fazla »

Çevre MühendisiEkovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depo. İnş.

Adana, Ankara(Çankaya), Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul(Avr.), İzmir, Tekirdağ, Yozgat, İstanbul(Asya) GENEL NİTELİKLER Türkiye çapında tehlikeli atıkların ara depolanması/geri kazanımı/bertarafı ve entegre atık yönetimi konularında hizmet veren firmamızın; – Yozgat Şehir Hastanesi Atık Yönetimi Projesinde görevlendirilmek üzere ; Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun En az 2 yıl tecrübeli (Tercihen) Çevre Görevlisi belgesi …

Daha Fazla »

EUROGIA2020 Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği

EUROGIA2020, alternatif enerji kaynaklarının yaratılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan bir EUREKA kümesidir. EUROGIA2020, Türkiye’de bu alanda çalışmak ve uluslararası AR&GE projeleri üretmek isteyen şirket ve araştırma kuruluşları için İstanbul’da 5 Ekim 2017 tarihinde bilgi günü ve proje pazarı etkinliği düzenleyecektir. Gunes Enerjisi, Akilli Sebekeler ve Enerji Verimli …

Daha Fazla »

Birim Su Tüketimi

Ülkemizde su temini projeleri için yeni su kaynakları bulmak, mevcut suların içilebilir duruma gelmesini sağlamak ve arıtılmış suların şebeke sistemleri yardımı ile son kullanıcıya kadar sağlıklı ve içilebilir bir şekilde atıştırmak ekonomik ve teknik olarak oldukça zahmetli ve maliyetli bir işlemdir. Bu nedenle su ihtiyaçlarının doğru bir şekilde hesaplanması, bu …

Daha Fazla »

Memtek 2017 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu

Bildiri Gönderim Sözlü Sunum Bildiri sunmak isteyenlerin, çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçlarını içerecek şekilde en az 100 kelimeden oluşan MS Word formatındaki genişletilmiş özetlerini, başvuru formundaki gerekli bilgileri de doldurarak, sempozyum e-posta adresine (info@memtek2017.org) göndermeleri gerekmektedir. Bilimsel Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu sözlü sunum olarak kabul edilen özet bildiriler, gerekli …

Daha Fazla »

VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2017)

VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2017) , Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi ev sahipliğinde 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ulusal çapta gerçekleştirilecek bu etkinlik ülkemizde hava kirlenmesi ve kontrolü konusundaki araştırmaların teşvik edilmesi, bu konularda çalışan kişi, …

Daha Fazla »

REC Türkiye Stajyer Arıyor!

Staj Süresi: Eylül – Aralık 2017 Son Başvuru Tarihi: 05.09.2017 Alınacak Stajyer Sayısı: 3 Trainee Programme of REC Turkey, Ankara Duration: September – December 2017 Application deadline: 05.09.2017 Number of employment: 3 1. General responsibilities Each trainee will work in close cooperation with the Project Development and Technical Team in …

Daha Fazla »

2872 Sayılı Çevre Kanunu

5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2)  Kanun Numarası                  : 2872   Kabul Tarihi                         : 9/8/1983   Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih : 11/8/1983   Sayı : 18132  Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 499  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız  “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”  Cilt: 2              Sayfa: 1233    BİRİNCİ BÖLÜM  …

Daha Fazla »