Geridönüşüm Çöp Kutusu olarak kullanılacak olan ekipmanın mavi olma zorunluluğu vardır. Bu nedenle özellikle üreticiler ve tasarımcılar bu kurala dikkat etmelidir. Bu kural Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir (Başlık: Ayrı toplama ekipmanları – MADDE 25 – (1) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipman mavi renkli olur. Cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan kumbaralar yeşil ve/veya beyaz renkli olabilir.)

Ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrasında “Kumbara, konteyner, iç mekan kutusu, poşet ve benzeri ayrı toplama ekipmanlarının üstünde ayrı toplanacak ambalaj atıkları ile toplanmayacak atık türleri şekil ve yazı ile açık olarak belirtilir.” ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda Geridönüşüm Çöp Kutuları mavi renkte ve üzerilerinde toplanacak ve toplanmayacak atık türleri şekil ve yazı ile açık olarak belirtilmelidir.

Ülkemizde atıkların kağıt metal ve cam gibi ayrı fraksiyonlarda toplanma zorunluluğu yoktur. Tekbir kanaldan toplana tüm ambalaj atıkları Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma tesislerinde fraksiyonlara ayrılır ve bu atıklar Çevre Lisanslı Geridönüşüm Tesislerine  gönderilir.

Doğru Uygulama Geridönüşüm Çöp Kutusu Örnekleri

Yukarıda yer alan doğru olmayan uygulamalar hala ülkemizde söz konusu mevzuata aykırı olarak satılmaktadır. Sizler Geridönüşüm Çöp Kutusu kullanımı yapacaksanız bunu mevzuata uygun olarak yukarıda yer alan Resim-8’de  görüldüğü gibi olmasına dikkat etmenizi öneririz.
Geridönüşüm çöp kutularını oturduğunuz ilin yada ilçenin belediyesinden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Belediyeler adına toplama yapan firmalar genel olarak bu kutuları ücretsiz olarak dağıtmakta ve haftanın belirli günleri toplama yapmaktadırlar. Sizin geridönüşüm kutularınızın erken dolması halinde belediyelerin çözüm merkezlerini arayarak not bırakırsanız size en kısa sürede dönüş yapacaklardır. Sizlerde belediyelerden teymin ettiğiniz bu geri dönüşüm kutularına evinizde oluşan ambalaj atıklarını biriktirerek belediyenin sistemine ücretsiz olarak vermekle mükellef olduğunuzu unutmayın. Yasal zorunluluktan ziyada geri dönüştürülen her bir kilo metal, kağıt, plastik ülkeden döviz çıkını önlemekte dışa bağımlılığımı azaltmakta olduğunu unutmayın. Tebi ki en önemli katkı ise düzenli depolama sahalarının ömrünü uzatarak çevreye katkıda bulunmuş olacaksınız. Çevreciyim demekle çevreci olunmaz geridönüşüme katkı sağlayarak çevreci olunur.