Adsorpsiyon Nedir?

Adsorpsiyon Nedir? Sorusunun cavabı, akışkan madde içerisinde çözünmüş halde bulunan bileşenlerin katı bir adsorbent yüzeyine tutunmasına dayanan yüzey fazında gerçekleşen yüzeyde tutunmadır.

Katı madde içerisinde bulunan iyonlar statik olarak çeşitli çekim kuvvetlerince denge halinde ve hareketsidir.Zira bu katı madenin yüzeyinde bulunan ve tam dengeye gelmemiş atomlar çözeltideki diğer katı maddeleri kendilerine çekerler ve yüzey kuvvetlerini dengelerler, bu şekilde gerçekleşen duruma katı yüzey adsorpsiyonu denir.

Son yıllarda adsorpsiyon, bir çok fiziksel, kimyasal ve biyolojik temel işlemde önem taşımaktadır. Ayrıca adsorpsiyon bir proses olarak da atıksulardaki organik ve kimyasal kirleticilerin uygun bir katı yüzey üzerine tutularak ortamdan ayrılması işleminde de çokca kullanılmaktadır.

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak oluşan üç tür adsorpsiyon prosesi bilinmektedir.

  1. Fiziksel Adsorpsiyon:Katı yüzey ile adsorplanan madde molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri sonucu oluşan adsorpsiyon olayıdır. Burada zayıf van der Waals kuvvetleri etkindir ve işlem tersinirdir. Adsorpsiyon sonucu yoğuşma enerjisinden biraz fazla ısı açığa çıkar.
  2. Kimyasal Adsorpsiyon:Adsorplanan madde ile katı yüzey arasındaki fonksiyonel grupların kimyasal etkileşimi ile oluşan adsorpsiyondur. Adsorpsiyon tersinmezdir ve tek tabakalıdır. Adsorpsiyon sırasında açığa çıkan ısı reaksiyon ısısından daha büyüktür.
  3. İyonik Adsorpsiyon: Elektrostatik çekim kuvvetlerinin etkisi ile iyonlar yüzeydeki yüklü bölgelere tutunmaktadır. Burada adsorplayan ile adsorplananın iyonik güçleri önemlidir. İyonlar eş yüklü ise daha küçük olan tercihli olarak yüzeye tutulur.

 

Yorumlar
1

esra
Kasım 11, 2023

bu bilginin kaynağını öğrenebilir miyim

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2017-2023 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı