Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi Mevzuat Gereği Sağlanması Gereken Fiziksel Şartlar

0
813

Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi Sağlanması Gereken Fiziksel Şartlar

ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Tesisin Adı                                :

Tesisin Adresi                          :

Çevre Lisansının Konusu        : Ambalaj Atığı Geri Kazanımı

İlgili Yönetmelik                     : Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

İnceleme Tarihi                      :

No İşletmenin EVET HAYIR
1 İşletmede …/…/…… tarihli ve …………..rapor nolu Kapasite Raporunda yer alan makine ve ekipmanlar bulunuyor. (Yada Kapasite Raporu düzenlenemeyeceğine dair muafiyet raporu vardır.)
2 Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazır durumdadır.
3  İşletmenin faaliyet gösterilen alanının zemini betondur.
4 Tamamının kapalı olmaması durumunda etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalıdır.
5 Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunur.
6 İşletmenin “Ambalaj Bilgi Sistemi” kaydını gerçekleştirebilmek ve tesise gelen, geri dönüştürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydetmek için internet erişimli bilgisayar ve buna bağlı yazıcı bulunuyor.
7 Çalışan personelinin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması,
8 Çalışan personelin eğitim düzeyini yükseltmek için “Eğitim Planı”  bulunuyor.

*Bütün sayfalar paraflı olmalıdır

İncelemeyi Yapanların

Adı      Soyadı Ünvanı            İmza