Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi Mevzuat Gereği Sağlanması Gereken Fiziksel Şartlar

Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi Sağlanması Gereken Fiziksel Şartlar

ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Tesisin Adı                                :

Tesisin Adresi                          :

Çevre Lisansının Konusu        : Ambalaj Atığı Geri Kazanımı

İlgili Yönetmelik                     : Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

İnceleme Tarihi                      :

No İşletmenin EVET HAYIR
1 İşletmede …/…/…… tarihli ve …………..rapor nolu Kapasite Raporunda yer alan makine ve ekipmanlar bulunuyor. (Yada Kapasite Raporu düzenlenemeyeceğine dair muafiyet raporu vardır.)
2 Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazır durumdadır.
3  İşletmenin faaliyet gösterilen alanının zemini betondur.
4 Tamamının kapalı olmaması durumunda etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalıdır.
5 Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunur.
6 İşletmenin “Ambalaj Bilgi Sistemi” kaydını gerçekleştirebilmek ve tesise gelen, geri dönüştürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydetmek için internet erişimli bilgisayar ve buna bağlı yazıcı bulunuyor.
7 Çalışan personelinin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması,
8 Çalışan personelin eğitim düzeyini yükseltmek için “Eğitim Planı”  bulunuyor.

*Bütün sayfalar paraflı olmalıdır

İncelemeyi Yapanların

Adı      Soyadı Ünvanı            İmza