Atık Minimizasyonu Nedir?

Günümüzün en büyük sorunlarından birisi de hiç şüphesiz ki çevre kirliliği olmaktadır. Bu anlamda da en temel sebepler arasında, çevresel atıklar sıralanmaktadır. Hem bulunduğumuz çevrenin hem de insanın sağlığını çok ciddi anlamda olumsuz bir şekilde etkileyen hem de tehdit eden çevre kirliliğinde, en çok tehlike yaratan atıklar arasında da endüstriyel özellikli atıklar sıralanabilir. Bu tür atıkların meydana gelmesinde en etkili neden, sanayi devrimi ile tüm dünyanın büyük bir hızla sanayileşmesi olmaktadır. Çünkü sanayileşen birçok toplum, her ne kadar gelişiyor olsa da, birçok çevre sıkıntısının da oluşumuna etki etmektedir. Bu anlamda da en önemli çözümün atık minimizasyonu olduğu söylenebilir.

Çevre kirliliğin artmasında en önemli sebeplerden birisi de atıkların çeşitli kurum ya da kuruluşlar için hem mali anlamda bir yük olması hem de bunun yanı sıra zaman kaybı iş gücü kaybı şeklinde açıklanabilir. Bu gibi sebeplerden korkan firma sahipleri, sanayi sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan atıkları temizlemekle de zaman kaybı yaşamak istememektedir. Ve bu tür atıkların temizlenmesi adına da gerekli bir yükümlülük ya da kanun bulunmadığı için, firma sahiplerinin çevreye atık bırakmalarının bir karşılığı da bulunmamaktadır. Bu durum sonucunda da çevre kirliliği ciddi oranda artmakta ve önüne geçilemeyecek bir hale doğru şekillenmektedir. Bu yüzden de atık minimizasyonu ile bu durumun önüne geçilmesi artık farz olmuştur.

Atık Minimizasyonu İle Çevre Kirliliği Önlenebilir

Bu anlamda çevre kirliliğinin önüne geçebilmek adına başarılı bir atık yönetiminin olması gerekecektir. Bunun için de atılması gereken ilk adımın tehlike unsuru yaratacak atık kaynaklarında azalmanın ve bu tür kaynakların kullanımının önlenmesi olacağı söylenebilir. Ve bu anlamda tüm atıkların da, sahip olduğu tür ve gruba göre ayrılması, bu şekilde de toplanması gerekmektedir. Aynı zamanda, bazı ürünler atık olsa dahi tekrardan kullanılabilecek duruma sahip oldukları için de, bu anlamda tekrar kullanıma sahip olabilecek atıkların varlığı da bu süreçte tespit edilmelidir. Çünkü geri dönüşüm, çevre kirliliği önemli ölçüde azaltan çalışma alanlarından birisi olmaktadır.

Bunun için de tekrar kullanıma sunulamayacak tüm atıkların, geri dönüşüme yönlendirilmesi, çevrenin sağlığına ve dolayısıyla da insan sağlığına önemli anlamda etki edecek unsurlar arasında yer almaktadır. Bunların haricinde de, eğer ki bir atık hem tekrar kullanıma müsait değilse, hem azalması sağlanamıyorsa hem de geri dönüşüm sırasında kullanılamayacak bir tür ise, bu atığın insan ve çevre sağlığı için mevzuata uygun olarak bölgeden uzaklaştırılması gerekecektir.

Atık Minimizasyonunda Geri Dönüşüm

Bu anlamda da atık minimizasyonu büyük bir öneme sahip olmaktadır. Çünkü bu çalışma ile, birçok atık geri kazanım yolunda kullanılmakta, dolayısıyla da kaynak tüketiminin ciddi anlamda azalmasında etkili olmaktadır. Verimliliğin artması ile de hem kurum ve kuruluşların maliyetleri azalmakta, hem de dünyanın en büyük sorunu olan çevre kirliliğinin bir nebze de olsa önüne geçilebilmektedir. Doğal dengenin korunuyor olması, endüstrinin çevreye vermiş olduğu tüm zararı da büyük ölçüde azaltması anlamına gelecektir.

Atık Minimizasyonu İçerisinde Yer Alabilecek Atıklar Nelerdir?

Çeşitli sınıflara ayırma, atıkların gruplandırılması sürecinde atık minimizasyonu içerisinde yer alabilecek, geri dönüşüm içerisinde kullanıma uygun ve tehlike yaratan atıklar arasında ise şunlar gelmektedir:

 • Kullanılmış Yağ-Yakıt filtreleri
 • Laboratuar kimyasalları (tolüen, ksilen, asitler, bazlar)
 • Atık boya çamurları
 • Kumlama atıkları
 • Yağlı hurdalar
 • Amalgam atıkları
 • Kullanılmış floresanlar (civa içeren tüm lambalar)
 • Hidrolik yağlar
 • Antifreeze atıkları
 • Kablolar
 • Bor yağları
 • Formaldehit – Gluteraldehit atıkları
 • Yağlı metal taşları
 • Kontamine ambalajlar (IBC, Varil, Bidon, Teneke vb.)

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2022 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı