Atık Sektörü ve Dijital Dönüşüm

Atık söktürü 80 milyondan fazla atık üreticisi olan yerel yönetimler, çevre lisanslı toplama taşıma, bertaraf geri kazanım ve bertaraf tesisleri olmak üzere binlerce kurum ve on binlerce çalışanı olan ülkemizin ev büyük sektörlerinden biridir.

Bu kadar kullanıcıyı, çalışanı firmayı bünyesinde barındıran bir sektörün geleneksel yönetim anlayışı ile sürdürülebilirliği mümkün değildir.

Bu kadar değişken unsura sahip ekosistemlerin dijital değişim vakti geldiğini düşünüyorum. Hali hazırda sistematik olmasa da dijitalleşme çabaları sektörde bazı noktalarda görülmektedir. Zira atık yönetimi ekosistemin topyekûn dijitalleşmesi gerekse de bunun bir anda ya da tek bir operasyonla geçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenle ekosisteme teknolojinin entegre edilmesi basit üç adımda geçilmesinin sürdürülebilir atık yönetimi için bir avantaj olacağı değerlendirilmektedir.

Öncelikle Atık Yönetimi Ekosisteminde Dijitalleşmeden ne Anlamalıyız?

Günümüzde dijitalleşme deyince genel olarak aklımıza sosyal mecrada görünürlük olarak algılanmaktadır. Bizlerin Dijitalleşmeyi yeniden tanımlanması özellikle bu algıdan ötürü önem arz etmektedir.

Bize göre “dijitalleşme” sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacı ile mevcut iş modeline teknolojiyi entegre ederek iş yöntemlerini temelden değiştirmek anlamına geliyor.

Dijital dönüşüm bizlere ne yaptığımızı değil nasıl yaptığımızı da değiştirme fırsatı sunuyor. Bu süreçte bizlere rehberlik etmesi için kesinlikle bir yol haritası gerekmektedir. Bu yol haritası gayet basit ve değiştirilebilir olması çok önemlidir.

Öncelikle;

  • İş imkanlarımızı artırırken, risk unsurlarını belirlemek ve rekabetçi çözüm önerileri geliştirmek gerekmektedir. Bu noktada inovasyonun hızlandırılması için mevcut teknoloji kapasitemizin hem insan kaynakları hem de ekipman bazında güçlendirilmesi.
  • Mevcut iş operasyonlarımızın iyileştirilmesi için süreçlerin optimize edilmesi ve maliyet azaltımı için teknolojik alternatif ve çözümlerin araştırılması. Teknolojiden azami düzeyde yararlanılmalıdır.
  • Yukarıda yer alan açıklamaların yanında, günümüzde en önemli çıktılardan biri olan müşteri deneyimidir. Müşteri memnuniyeti için hizmet ve ürünlerin izlenebilir kılmasının yanında müşteri geri dönüşlerinin de izlenebilir ve değerlendirilebilir olması da büyük önem arz etmektedir. Özellikle müşteri geri dönüş verilerinin dijitalleştirilerek analizi operasyon iyileştirme süreçlerinde bizlerin en büyük yardımcısı olacaktır.
  • Dijitalleşme süreci içerisinde çalışanlarımızın günümüz koşullarına uyum sağlaması hatta yeni koşulları yaratacak inovatif fikirler geliştirilebilmeleri için etkinleştirilerek sürüklenen bir yapıdan sürükleyici bir yapıya evirilmesini sağlayabiliriz.

Bütün bu süreç içerisinde bizleri çarpan etkisi ile sektörde öne çıkartacak bu değişim sürecinde bizler ne yapıyoruz?

Altyapıya Yönelik Çalışmalar:

Sistemlerimizi/Ağlarımızı lokal olmaktan çıkartıp, güvenliğini ve verimliliğini izlenebilir kılmak için bulut tabanlı sistemlere yükselterek, ağ ve uygulama bazında yatırımlar yapıyoruz.

Siber Güvenliğe Yönelik Çalışmalar: Son yıllarda artan saldırılar ve veri güvenliği endişesi ile siber korunma konularında yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Personelimizin modern bir deneyim yaşaması için Kurumsal Kaynak Planlamalarımızı modernize ediyoruz.

Operasyonel Optimizasyon Çalışmaları: Atık yönetimi ekosisteminde operasyonlar ağırlıklı olarak lojistik tabanlıdır. Kentsel katı atıkları, endüstriyel atıkları ve geri dönüştürülebilir atıkları toplamak ve taşımak operasyonun büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Toplama verimini, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından kamyonların optimize edilmiş rotada ilerlemeleri ve sistemi aksatan unsurlarının tespitine olanak vererek artmasını sağlayacak yazılım donanım ve yazılımların kullanılması çok önemlidir.

Bu kapsamda Blockchain ekosisteminin atık yönetimi sektörüne entegre edilmesi ve yeni uygulamalar geliştirilmesi konusunda yeni araştırmalar ve küçük ölçekli denemeler yapılmalıdır.

Bir sonraki yazımız Blockchain teknolojisinin atık yönetiminde uygulamaları konusunda olacaktır.Atık Sektörü ve Dijital Dönüşüm

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2017-2023 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı