Biyomass Nedir?

Biyomass Nedir? Sözlük Anlamı, Biyokütle, bir organizmanın belirlenmiş, bir alan birimindeki toplam ağırlığı; organizmaların belirlenmiş bir hacim birimi olarak toplam hacmi olarak ifade edilebilir.

Biyokütle, yenilenebili enerji kaynakları arasında büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesikli olmayan güneş ışığı var olduğu sürece fotosentez aracı ile sürekli karbon sentezleyerek varlığını koruyan bir kaynaktır. Biyomas (Biyokütle), yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucunda ortaya çıkan biyolojik kütle ve buna bağlı organik madde kaynaklarıdır. Biyokütle kolay elde edilen bir enerji kaynağı olmakla birlikte tarımın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkelerde büyük önem taşımaktadır. Hammade olarak biyokütle kullanılarak çeşitli ihtiyaç alanlarına yönelik katı, sıvı ve gaz hallerinde alternatif enerji ürünleri elde edebilmek mümkündür. Biyokütle enerjisinin depolanmasının diğer alternatiflerine göre daha kolay olması da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantaj oluşturmaktadır.

Biomass, orman ve doğal bitki örtüsü atıkları, her türlü ağaç ve ahşap işleme atölye fireleri, evsel organik atıklar, tarımsal atıklar gibi sınırsız kaynaklardan sağlanan, en ekonomik enerji ve elektrik üretim sistemlerinden birini oluşturmaktadır. Karbon salınımı açısından nötr sayıldığından yenilenebilir enerji kaynakları içerisine dahil edilmiş ve teşvik kapsamına alınmıştır. Sistemler, evsel, ticari veya endüstriyel uygulamalara uyumludur.

Yenilenebilir kaynaklar içinde biyokütle kaynaklan en büyük teknik potansiyel ve çevre dostu özelliklere sahiptir, 2004 yılı dünya birincil enerji arzı içinde biyokütle %10,6 oranında, dünya elektrik üretimi içinde ise, %1,0 oranında yer almıştır. 2004 yılında yenilenebilir enerji kaynaklı dünya güç üretimi 160 GW değeri ile toplam dünya gücünün %4’üne ulaşmıştır. Bu değerin 39 GW’i biyokütle kaynaklıdır.

Biomass Biokütle/ Katı Atık Yakma Sistemleri ve Uygulamaları

Biomass Sistemler; organik atıkların kullanıldığı çevre dostu sistemlerdir. Atmosfere karbon salınımı yapmadığından yenilenebilir enerji sınıfında değerlendirilmektedir. Orman ve yeşil bitki örtüsü atıkları, tarımsal atıklar, organik çöp atıkları, ahşap işleme atölye fireleri ana yakıt girdileridir. Çeşitli pellet ve ahşap kıymıkları ürünleri de standart yakıt olarak kullanılabilmektedir.

Biomass kazanları çeşitli nem oranlarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Azami %120 nem oranına kadar biokütlelerin yakıt olarak kullanılması mümkün olabilmektedir.

Elektrik İşleri Etüd İdaresine Göre:

Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

Biyomass Nedir?
Biyomass Nedir?

Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, genelde güneş enerjisinin fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak da tanımlanabilir.

Fotosentez yoluyla enerji kaynağı olan organik maddeler sentezleşirken tüm canlıların solunumu için gerekli olan oksijeni de atmosfere verir. Üretilen organik maddelerin yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ise, daha önce bu maddelerin oluşması sırasında atmosferden alınmış olduğundan, biyokütleden enerji elde edilmesi sırasında çevre, CO2 salımı açısından korunmuş olacaktır. Bitkiler yalnız besin kaynağı değil, aynı zamanda çevre dostu tükenmez enerji kaynaklarıdır.

Bitkilerin toprak altında milyonlarca yıl kalmasıyla oluşan fosil yakıtlar, aslında yukarıda tanımlanan biyokütle ile aynı özellikleri taşımalarına karşın yer altındaki sıcaklık ve basınçla değişime uğradıklarından, yakıldıklarında havaya bir çok zararlı madde atarlar.

Ayrıca, milyonlarca yılda oluşan bu birikimin kısa süre içinde yakılması havada ki karbondioksit dengesinin bozulmasına yol açar ve bu da küresel ısınmaya neden olur. Kaynak

Benzer Yazılar

Yorumlar

SosyalMedyada Biz

1,547BeğenenlerBeğen
320TakipçilerTakip Et
212TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

Çevre Politikaları

Çevre politikaları ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri ile değişiklik gösterse de küresel çevre politikaları ve uluslararası sözleşmeler bu politikalarda etkilidir. Bu durumda...

Yerli Otomobil Fabrikasının ÇED Raporu Tamam

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde...

Tarımda Dron Teknolojisi

Günümüzde hemen hemen tüm sektörlerde dron kullanımı hızla artıyor, ancak tarım endüstrisinde dron kullanımı da çok yeni bir sektör. Bazı uluslararası...

Covid-19 Salgını Tonlarca Tıbbi Atığa Neden Olmakta.

Bu süreçte sağlık çalışanları da kişisel koruyucu ekipmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde Covid-19 hasta sayısının artması ile bu hastalar...

Karacabey Longozu

Marmara denizinin güney kısmında yer alan ve bu denize dökülen akarsuların birleşmesi ile oluşan Susurluk Irmağı Bursa ilimizin Karacabey İlçesine bağlı Yeniköy...