Cam Atıklar ve Geri Dönüşüm

0
1516
Cam Atıklar ve Geri Dönüşüm
Cam Atıklar ve Geri Dönüşüm

Cam Nasıl Geri Dönüşür?

Cam kalitesinden hiç bir şey yitirmeden tamamen geri dönüştürülebilen ve sınırsız bir şekilde tekrar üretim proseslerine dahil edilebilen değerli bir maddedir. Cam atıkları ambalaj atıklarının küçük bölümü oluştursa da yukarıda belirtilen özelliğinden dolayı  şehirlerimizde cadde ve sokaklara yerleştirilmiş olan cam kumbaraları ile kaynağından ve dolumcu tesisleri ile toplayıcılardan  toplanmaktadır. Geri dönüşüm sistemine dahil edilemeyerek toplanamayan büyük bölümü ise, düzenli depolama alanlarında depolanarak tesislere ve dolayısı ile ülke ekonomine ek bir yük getirmektedir. ambalaj atıklarını ayırma faaliyetinde bulunan çöplük işletmecileri ve diğer hurdacı tedarikçilerden temin edilir.

Geri dönüşüm sistemi kapsamında toplanan cam atıkları, tedarikçi tesislerinde fırına hazır cam kırığı haline getirilir; ardından fabrikalarda ikincil ham madde olarak kullanılarak yeniden şişe ve kavanoza dönüştürülebilir. Cam ambalaj atıkları bu şekilde sürekli fayda yaratan bir ekonomik faaliyetin dikkat şçeken  konusu haline gelir.

Cam Geri Dönüşümü ile İlgili Bilgiler

  • Geri dönüşmüş camı eritmek için gereken enerji yeni cam şişe yapmak için gereken ham maddeyi eritmekten daha düşüktür.
  • Bir şişe geri dönüşümünden sağlanan enerji düşük enerji tüketimli bir televizyonu iki saat çalıştırmak için yeterlidir.
  • Bir cam kumbarası 3000 şişe alabilmektedir.
  • En büyük cam fırınları günde 400 tondan fazla cam üretmektedir. Bu rakam günde bir milyondan fazla şişe ve kavanoz demektir.
  • Cam kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden %100 geri dönüşür.

Cam Ambalaj ve Çevre

Cam,  kum, soda ve kireç  maddelerinin birleşiminden oluşmamaktadır. Bu malzemeler, 1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir. Çevre kirliliği açısından cam üretiminde ortaya çıkan gazlar ve sıvı atıklar mutlaka filtre ve arıtma işlemlerinden geçmelidir. %100 oranında geri dönüşlü olan cam, çevreden toplanıp; renk ayrımı, temizleme, yıkama ve öğütme işlemlerinden geçtikten sonra yeniden üretime kazandırılır. Bu işlem sonsuza kadar sürebilir. Bu süreçten sonra erimeye hazır hale gelen kırık camlar, camı oluşturan kum, kireç ve sodadan daha düşük sıcaklıkta erir. Kırık camların eritilmesi ve yeniden değerlendirilmesi, asıl süreçten daha az enerji kullanılmasını sağlamaktadır. Ham madde kullanımı yerine geri dönüştürülerek üretilen cam, üretimi sırasında neden olunan hava ve su kirliliğini azaltmaktadır.

Kullandığımız her üç cam ambalajdan en az biri, geri kazanılan camdan yapılmıştır. Cam ambalaj üretiminde atık cam şişe ve kavanozlar kullanılır. Diğer cam çeşitleri, içerdikleri hammaddenin farklı olması nedeniyle bu işleme dahil edilmez. Toplama merkezlerinde toplanarak geri dönüştürülen cam şişe ve kavanozlardan %100 oranında geri dönüştürülmüş hammadde ortaya çıkmaktadır.