Evde Kompostlaştırmanın Etkinliği ve Kompost Kalitesi

Bu çalışmada evde kompostlaştırmanın verimliliği ve üretilen kom postun kalitesinin belirlenmesi amacıyla et ve balık atıkları dahil olarak evde üretilen tüm organik atıklara için 8 ayrı kırsal alanda 880 kompost kovası ile yapılmıştır. Verimlilik belediye tarafından toplanan organik atıkların azaltılması açısından d eğerlendirilmiştir. Ortalama olarak 126 kg /kişi.yıl veya 380 kg/kompost kutusu.yıl kompostlaştırma oranına denk … Devamını oku…

Kompost Aşılama

Bitkilerin uygun büyüme ve gelişmeleri için,  uygun konsantrasyonlarda besin maddelerine etkili bir şekilde erişebilmelidirler. Temel elementler, birkaç bölüme ayrılabilir,  birincil makro nütriend maddeleri (azot, fosfor ve potasyum), ikincil makro nütriend (kalsiyum, magnezyum ve sülfür) ve mikro nütriend maddeleri (klor, demir, bor, manganez, çinko, bakır, nikel ve molibden ) (Castro ve Gómez, 2010). Günümüzde, bitkiler için … Devamını oku…

Kazancım Atık Üçüz Dönüşüm – Triple Transformation

Son yıllarda yaşanan sosyal konularda kuşaklar arasındaki farklılıkların nitelendirmesi, teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler, sürdürülebilirlik gibi kavramların harmanlanması ile girişimler perspektiflerine üçlü dönüşüm kavramını alması çok da uzak değil, Üçlü Dönüşüm kavramı ise Sosyal, Çevresel ve Teknolojik gelişmeleri odağına alacak bir yaklaşımı referans almayan girişimlerin başarılı olması pekte mümkün görülmüyor. Kazancım Atık olarak, Üçüz Dönüşüm … Devamını oku…