Uludağ Üniversitesi Bilgi Günü

vrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme, inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu 80 milyar Euro ile dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı UFUK2020, Uludağ...

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Kongrede Sözel Bildiri ve Poster Bildiri kabul edilecektir. Kongre ana konularında yazılacak bildiri özetleri ve bildiri tam metinlerinin online sistem ile gönderilmesi gerekmektedir. Özet Bildiri Son Gönderme Tarihi: 20 Ocak 2018 Özet Bildiri...

4. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2018)

4. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2018) ise 27 - 29 Haziran 2018 tarihlerinde Çevre Vakfı, ÇEKUD, Akademik Platform, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Uluslararası...

Çevre Etiketi İçin ‘Sektörel Yol Haritası’ Çalıştayı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, çevre etiketi için uygulanacak kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla "Sektörel Yol Haritası" çalıştayı düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri...

Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanım Uluslararası Kongresi

Değerli bilim insanları; Kongremizin birincisinde buluşmanın mutluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana...

Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı 8 Kasım’da gerçekleşecek

Mimarlık ve yapı sektörünün profesyonelleri tüm dünyada Şehircilik Günü olarak kutlanacak olan 8 Kasım 2017 tarihinde, sürdürülebilir mimari ve kentsel tasarımı konuşmak üzere “3. Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı”nda...

Atık Yönetimi Paneli” Ankara’da Yapılacak

Türkiye'deki atık sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının 2010 yılından beri desteklediği Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY), 18-19 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. Sektörün tüm paydaşlarının bir...

İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu

Her yıl düzenlediğimiz atık yönetimi etkinliklerimiz devam ediyor. Atık bertarafında alternatif termal teknolojileri konusunda konunun tarafları olan kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerini bir...

EUROGIA2020 Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği

EUROGIA2020, alternatif enerji kaynaklarının yaratılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan bir EUREKA kümesidir. EUROGIA2020, Türkiye'de bu alanda çalışmak ve uluslararası AR&GE projeleri...

Memtek 2017 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu

Bildiri Gönderim Sözlü Sunum Bildiri sunmak isteyenlerin, çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçlarını içerecek şekilde en az 100 kelimeden oluşan MS Word formatındaki genişletilmiş özetlerini, başvuru formundaki...