Ana Sayfa Çevre Haberleri

Çevre Haberleri

Çevre portal, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği gibi değişik konularda sizlerle çevre haberleri ve incelemeler paylaşaır. Bu bölümde Çevre Haberlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Çevre Kirlilği gibi özelden hava, su, gürültü kirliliği konularında ağırlıklı olarak haber paylaşımları yapılmaktadır.

Çevre Haberleri özellikle son yıllarda önem arzetmektedir. Güncal haberlerin sağlıklı bir şekilde sizlere ulaştırılmasını amaçlayan blogumuza sizlerde katkıda bulunabilirsiniz.

Geridonusum Çöp Kutusu
Geridönüşüm Çöp Kutusu olarak kullanılacak olan ekipmanın mavi olma zorunluluğu vardır. Bu nedenle özellikle üreticiler ve tasarımcılar bu kurala dikkat etmelidir. Bu kural Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir (Başlık: Ayrı toplama ekipmanları - MADDE 25 – (1) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipman mavi renkli olur. Cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan kumbaralar yeşil ve/veya beyaz renkli...
Işık kirliliğinin nedenleri nelerdir aslında çok kapsamlı bişr sorudur. Bu sorunun onlaraca cevabı vardır, biz bu yazmızda genel olarak bu nedenlerden bahsedeceğiz. 1- Yolların yanlış aydınlatma sistemleri ile aydınlatılması. 2- Park bahçe ve ormanlık alanların aydınlatma seçiminde yapılan yanlışlıklar. 3- Tarihi ve turistik binaların dış aydınlatmaları. 4- Reklam ve ilan ponoları, billbordları, sçık hsvs reklam ekipmanlarının yanlış yerleştirilmesi 5- Plansız yapılan, güvenlik amaçlı çevre...
Tübüler Membran Modülü, Boru şeklindeki modüller genellikle ultrafiltrasyon uygulamaları için kullanılır. İyi akışkan hidrodinamiğinden dolayı membran kirlenmesine yatkın olduklarından dolayı, yüksek maliyete sahiptirler. Tipik olarak, borular gözenekli kâğıttan ya da fiberglasdan oluşur. İç içe yerleştirilerek oluşturulmuş membran modül borular ile desteklenmiştir. Tübüler Membran Modülü. Birinci boru şekilli membranlar çapı 2 ve 3 cm arasında olduğu, ama son zamanlarda 5...
Yeşil Yıldız, Yeşil Yıldız Nasıl Alınır
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir «Çevre Etiketi» uygulamasıdır. 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3) kapsamında verilmektedir. Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir? -Su tasarrufu sağlamak -Doğal kaynakların tasarruflu...
Ülkemiz sanayisinin çevreye duyarlı üretim prensipleri çerçevesinde kaynakları ve enerjiyi verimli kullanması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi ve temiz teknolojilere geçiş yapması iklim değişikliğine neden olan emisyonlarını azaltılması yanında giderek zorlaşan rekabet koşullarına uyum sağlaması açısından önem taşımaktadır. Son yıllardaki küresel ekonomik ve çevresel krizler daha sürdürülebilir endüstriyel sistemlere geçme konusunda uluslararası çabaların artmasını sağlamıştır. Bu süreçte atık...
Entegre Atık Yönetimi
Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları gerek atık hacmini gerekse de atık kompozisyonunu çeşitlendirerek kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Katı atıkların oluşturduğu kirlilik ile buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artması, doğal kaynakların azalması ekonomik ve diğer nedenlerle çağımızda katı atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Bu nedenle atık oluşumundan nihai...
Çevre Sorunları
Çevre Sorunları Nelerdir başlıklı yazımızı, sizleri bu konuda aydınlatmak için Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanmıştır. Çarpık kentleşme, sürekli olarak artan nüfusa paralel tüketim hızındaki artış ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi, savaşlar, pestisit ve insektisit gibi zirai ilaçlar, aşırı kimyasal gübre kullanımı gibi nedenlerden dolayı çevre kirliliği artarak çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu çevresel sorunların sonucu olarak hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği...
Sürekli Emisyon Ölçüm Sitemleri
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Hakkında Bilgilendirme 1. Basamak EK-1 Listesinde Yer Alan Faaliyetlerin Sera Gazı İzleme Politikası Oluşturması zorunludur. Faaliyet: Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atıkların yakılması hariç). Sera Gazı:  Karbondioksit 2. Basamak Madde -6 : -EK-3 teki formata göre izleme yapılması gerekir. -Bakanlığı usul ve esasları çerçevesinde izleme yapılmalıdır. -İzleme başladığı...
Tehlikeli ve Tehlikesiz, Geçici Mobil Atık Depolama Sistemleri
Çevre Portal, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında işletmelerde kurulması gereken tehlikeli ve tehlikesiz Geçici Mobil Atık Depolama ihtiyaçları için mobil çözümler üretiyor. 2 Nisan 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2016 internet sitesinde yer alan duyurusundaki şartlarını karşılayan Geçici Mobil Atık Depolama Ünitesi (MADÜ) ile hem maliyetlerinizi azaltacak hem de olası ilk yatırım...

Don't miss

Most popular

Recent posts