Çevre Haberleri

Çevre portal, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği gibi değişik konularda sizlerle çevre haberleri ve incelemeler paylaşaır. Bu bölümde Çevre Haberlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Çevre Kirlilği gibi özelden hava, su, gürültü kirliliği konularında ağırlıklı olarak haber paylaşımları yapılmaktadır.

Çevre Haberleri özellikle son yıllarda önem arzetmektedir. Güncal haberlerin sağlıklı bir şekilde sizlere ulaştırılmasını amaçlayan blogumuza sizlerde katkıda bulunabilirsiniz.

Çevre Mühendisi İstihdam Teşvikleri
Çevre sektöründe çalışan firmalarımızı çevre mühendisi istihdamını arttırmaya davet ediyor, bu kapsamda yeni yayımlanan KHK ile istihdam arttırıcı teşvike dair bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz! 9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 karar sayılı Kanun Hükmünde kararname ile işsizlik sigortası kanununa geçici maddeler eklenerek istihdam teşviği  yürürlüğe girmiştir. Bu teşvik kapsamında firmalarımız tarafından çevre mühendisi istihdamı...
Feragatname: Bu web sitesindeki bilgiler dikkatle araştırılmış ve titizlikle hazırlanmıştır. Bununla birlikte, internet ortamından sağlanan bilgilerin geçerliliği, doğruluğu ve bütünlüğü konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ya da garanti vermez. Çevre Portal kendi lehinde kasıtlılığı ispatlanmış veya ağır ihmalkarlık içeren durumlar haricinde, sağlanan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasından veya hatalı ya da eksik bilgi kullanımından doğan, maddi veya ayni zararlar...
Çevresel Risk Analizi Nedir?
Çevresel Risk Analizi Nedir? Çevresel zarara uğrama ihtimali olarak tanımlanır. Eğer zarara uğrama ihtimali ölçülebilen bir özellikte ise (örneğin kaybedilen iş günü sayısı ve yaralanan insan sayısı gibi), risk zararın şiddeti ile olayın meydana gelme ihtimali ile çarpılarak hesaplanabilir. Risk = (ihtimal) x (zararın şiddeti) Maddi ya da manevi olarak zarara uğrama ihtimali risk olarak tanımlanabilir. Eğer zarar ölçülebilir bir nitelikte...
Hava Kalitesi İndeksi tanımına girmeden önce, hemen hemen tüm dünya ülkelerinde artan şehirleşme oranı ve tüketim alışkanlıklarının değişerek endüstriyel ürünlere taleplerin artması ile gerek yerel gerekse bölgesel ölçekte hava kirliliği sorunları görülmeye başlamıştır. Hava kirliliğinin tespiti, izleme ve analizi ile önlenmesi konuları ayrı bir uzmanlık gerektiren bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava kirliliğinin tespit edilmesi ve hava kalitesinin korunması ve...
Çevre Kirliliğinin Nedenleri
DİKKAT Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda MoTAT sisteminin çalışır durumda olması ve taşıma lisansının geçerliliği için kullanıcı, şifre ve plaka bilgisinin araç kullanıcılarınca mobil terminale girilmesi zorunludur. TANIMLAR: Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali ifade eder. MoTAT: Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların karayolu...
Geri Dönüşüm Nedir
Geri Dönüşüm Nedir? Geri dönüşüm 21. yy dünyasında bütün yenilikler peşi sıra ortaya konulmuş olup, bu yeniliklerin temel amacı insan ihtiyaçlarını giderme olarak belirlenmiştir. Tabi ki insan ihtiyaçları giderilip, lüks haline gelmeye başlayınca insanlar da sınırları zorlamayı yeğleyerek daha fazlasını talep etmiş ve tüm kaynaklar hizmet sektörü için kullanılmaya başlanmıştır. Hal böyle olunca tüm kaynaklar kontrolsüz ve planlar dışında kullanılmış...
Biyomass Nedir? Sözlük Anlamı, Biyokütle, bir organizmanın belirlenmiş, bir alan birimindeki toplam ağırlığı; organizmaların belirlenmiş bir hacim birimi olarak toplam hacmi olarak ifade edilebilir. Biyokütle, yenilenebili enerji kaynakları arasında büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesikli olmayan güneş ışığı var olduğu sürece fotosentez aracı ile sürekli karbon sentezleyerek varlığını koruyan bir kaynaktır. Biyomas (Biyokütle), yeşil bitkilerin...
Son yıllarda hızlı kalkınma sürecinde olan ülkemiz aynı zamanda Avrupa Birliği Çevre Müktesebatına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda son yıllarda özellikle yerel yönetimler ve özel kurum ve kuruluşlar Çevre Mevzuatımıza uygun kentsel atıksu arıtma tesislerinin planlanmasına inşaatına hız vermişlerdir. Günümüzde kentsel atık suların arıtımı için birçok alternatif mevcuttur. Bu alternatifler arasında aktif çamur prosesleri, stabilizasyon hendekleri, damlatmalı filtreler ve...
“En ileri teknolojiler dahi doğru planlama ve mühendislik hizmetleri ile desteklenmeli" Membran Biyoreaktör  Nedir? Membran ile ayırma proses sistemi alışılagelmiş çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok daha küçük bir alanda, daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlamaktadır. Membran Biyo Reaktör Sistemi yüksek oranda (yaklaşık %98) BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile kaliteli çıkış suyu sağlar. Gözle görülür derecede AKM...
Turizmin Çevresel Etkileri
 Bu yazımız da "Turizmin Çevresel Etkileri Nelerdir?"  sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin ulusal kaynaklarından biri olan turizm sektörü son yirmi yılda dünya ortalamalarına göre gelişme eğilimindedir. Turizm sektörü ülkemizde 1990 yılında günümüze kadar hemen hemen iki katından daha fazla büyüme göstermiştir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde insanların %10,3’ü yurt dışı seyahatine gitme...

Don't miss

Most popular

Recent posts