İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içmesuyu temini ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve...

2872 Sayılı Çevre Kanunu

5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2)  Kanun Numarası : 2872   Kabul Tarihi   : 9/8/1983   Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih : 11/8/1983   Sayı : 18132  Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa :...

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Temmuz 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30137 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/4/2017 tarihli ve 30031...

Mekanik Ayırma, Biyokurutma Fermente Ürün. Yönetimi Teb. Değ.

R.Gazete No: 30137 R.G. Tarihi: 28.7.2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKANİK AYIRMA, BİYOKURUTMA VE BİYOMETANİZASYON TESİSLERİ İLE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 MADDE 1 –...

Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

R.Gazete No: 30137                                          ...

Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik

23 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30105 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAĞMURSUYU TOPLAMA, DEPOLAMA VE DEŞARJ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE...

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. İlgili değişikliğin işlenmiş hâli birkaç gün içinde bu linkte yer alacaktır. 23 Mart 2017...

Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları-77

İl Mahalli Çevre Kurulu Şubat ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüşmek üzere, Vali Yardımcısı Fahrettin GÖNCÜ Başkanlığında 16.02.2017 günü saat:14.00'de Çarşamba Valilik Binası toplantı salonunuda...

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi...

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 –...