Çevre Mevzuatı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04. Nisan 2019 Tarih ve 30735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1. Sıra No’lu, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Korona Virüs (Covid-19) Genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğünün 20/03/2020 tarihli ve E.74225 sayılı yazısı ile Bakanlık Makamının “Korona Virüs (Covid-19) Önlemleri" Konulu, 20/03/2020 tarihli ve 2020/8 sayılı...

Uluslar Arası Çevre Mevzuatı

No Uluslar Arası Çevre Mevzuatı 1 Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri 2 Yunanistan İle Türkiye Arasında İmzalanan Çevrenin Korunması Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onayı 3 Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi 4 Uluslararası Bitki...

Son Yazılar