Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı MADDE 1-Aynı yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;...

Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı

Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, hava kirliliğinin önlenmesi için ısınma amaçlı üretilen yerli...