Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. İlgili değişikliğin işlenmiş hâli birkaç gün içinde bu linkte yer alacaktır. 23 Mart 2017...

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi...

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 –...

Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul...

Bu Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden,...

Çevre ile İlgili Yayımlanmış Yönetmelikler

Çevre ile ilgili yayımlanmış yönetmelikler Yönetmelik Yayım Tarihi Yayım Sayısı Eki Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 29417 Eki Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte...