Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi

2001 yılında Bakanlığımızın bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı...

Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi

Vakfımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek...

A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika Eğitim Programı

Eğitimin Adı A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika Eğitim Programı Eğitimin Verileceği Tarihler 22-25 Ağustos 2017 22 Ağustos 2017, Salı 9.30 -17.30 23 Ağustos 2017, Çarşamba 9.30 -...

22-23-24 Ağustos 2017 Sera Gazı MRV Eğitimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik...

Çevresel Numune Alma Eğitimi

2001 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine...

Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı ve Emisyon Raporlama Eğitimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik...

Tesislere Yönelik İleri Seviye Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Eğitimi

Eğitim Adı Tesislere Yönelik İleri Seviye Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması Ve Doğrulanması Eğitimi Eğitim Tarihi 8 – 9  TEMMUZ 2017 Eğitim Saati 09:30 - 17:30 Eğitimin verileceği yer TMMOB Çevre...

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Eğitimi -Ankara

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin kalite güvence sistemleri ve online veri aktarımı ile ilgili hususların SEÖS tebliği ve ilgili genelgeler kapsamında anlatımı 10.06.2017 - 11.06.2017 ANKARA. Eğitimin...

Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi

2017 yılı içerisinde 17-21 Nisan 2017, 24-28 Nisan 2017, 09-13 Ekim 2017, 16-20 Ekim 2017 tarihlerinde 4 adet "Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi" yapılması planlanmaktadır. İlk...

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı Eğitimi

EAitimin Adı: Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı Eğitimi Eğitimin Verileceği Tarihler 15 –18 Mart 2017 15-16-17 Mart Eğitim 9.30-18.00 18 Mart Sınav-10.00-12.00 Eğitimin Verileceği Yer TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Adres: Mustafa...