İncelemeler

Sera Gazı Emisyonu Nedir? Sera Gazı Emisyonu Hakkında Kısaca Bilgi
Sera Gazı Emisyonu kısaca özetlenecek olursa: Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi atmosferde kızıl ötesi ışınları tutarak (adsorbe ederek)atmosferin ısınmasına neden olan gazlara yada bileşiklere sera gazı denir. Sera gazları atmosferde tuttukları ısı nedeni ile sıcaklığı artırırlar ve sera gazı etkisiyle küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol...
Kimyasal Temel İşlemler Dersi – Reaksiyonlar
Kimyasal Temel İşlemler Dersi - Reaksiyonlar: Reaksiyon Kinetiğinde kimyasal tepkimelerin hızlarının tespit edilmesi, atık suların arıtımında kullanılacak teknoloji ve yöntemlerin belirlenmesinde temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirlenecek tepkime hızları direk olarak  süreç ve ünite tasarımında birere parametre olarak kullanılmaktadır. Tepkime: İki yada daha fazla elementin yada bileşiğin yeni bir ürün oluşturma sürecine verilen addır. Reaksiyon Hızı (Tepkime Hızı): Reaksiyona (tepkimeye) giren...
İlaç Atıklarının Bertaraf Edilmesi
Ülkemizde ilaç atıklarının bertaraf konusunda özel bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda bir yönetmelik yada tebliğ çıkana kadar, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında yönetilmesi gerekmektedir.  Söz konusu ilaç atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliğinin (Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015, Sayısı: 29314) Ek-4'ünde yer alan Atık Listesinde kaynaklarına göre 18. ve 20'nci gruplar altında yer almaktadırlar. 18. Grup altında tanımlanan ilaç...
Radyasyonun Zararları Nelerdir?
Kısaca radyasyonun zarları konunda bilgi verecek olursak; öncelikle radyasyonun canlılar üzerinde genel bir olumsuz etkisi vardır. Bu nedenle  radyasyonun canlılar üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yıllardır bilim adamları tarafından bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Radyasyon konusunda diğer zararlı maddeler gibi güvenli maruziyet dozu diye bir sınırlama ne yazık ki yoktur. Ayrıca her canlının radyasyona karşı hassasiyeti farklıdır. Hassa insanlarda normal çalışma...
Arıtma Çamuru Nedir?
Arıtma Çamuru Nedir? sorusu çevre mevzuatının gelişmesi ve uygulanmaya başlaması ile evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri hayatımıza girmiş ve atık sular arıtılmaya başlamıştır. Bu arıtma tesislerinden tonlarca arıtma çamuru oluşmaya başlamıştır. Arıtma çamurları, içeriğinde bulunan ağır metaller, hastalık yapıcı bakteriler, virüsler ve tehlikeli kimyasallar yeni bir çevre kirliliğine yol açma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle atıksu arıtma...
Tehlikeli Atık Nedir?
Tehlikeli Atık Nedir? sorusun cevabı ; Atıklar arasında kanserojen, yakıcı, yanıcı, tahriş edici, patlayıcı özelliklere sahip olan insan ve çevre sağlığı açısından tehlikelilik durumu oluşturabilecek nitelikte olanlara olarak verilebilir. Tehlikeli atıklar sadece insan ve çevre açısından değil diğer tüm canlı ve cansız varlıklara olumsuz etkide bulunabilir. Tehlikeli atıklar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalardan oluştukları kaynaklara göre, tehlikelilik özelliklerine ve...
Bitkisel Atık Yağ
Bitkisel yağlar kısaca  fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen endüstriyel üründür. Bitkisel atık yağ ise, bitkisel yağların rafinerisinden çıkan yağlı topraklar, tortulu bitkisel yağlara ve kızartma yağlarına verilen genel addır. Evlerde ve iş yerlerinde özellikle gıdaların kızartılması işlemi sonucu ortaya çıkan atık yağlara bitkisel atık yağ adı verilir. Ülkemizde bitkisel yağların tüketimi sonucu...
Kompostlaştırma
Kompostlaştırma Nedir?; Kompostlaştırma ve evde kompost üretimi hakkında hazırlamış olduğum sunu umarım ilginizi çeker. Kompostlaştırma Nedir Sunusunu pdf olarak indirmek için tıklayınız Kompostlaştırma Nedir Sunusunu İndirmek İçin Tıklayınız  
Solucan Gübresi - Solucan Kompostu - Vermikompost Nedir?
Vermikompost, Solucan Kompostu, yani halk dilinde Solucan Gübresi konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Sizlere bu yazımızda sizlere solucan kompostunun bilinmeyen yönlerini açıklamaya çalışacağım. Öncelikle neden bu yazıyı kaleme alma gereği duydum? Solucan gübresi konusunda gerek yakın çevremden gerekse soyal ağlar üzerinden tarafıma sorular yöneltilmektedir. Bende öncelikle kompost konusunda doktora semineri hazırlıgı içerisinde olduğumu, kompostun atık yönetimi hiyerarşisinde önemli bir dal olduğunu belirterek...
Çevre Nedir?
Çevre Nedir sorusunun cevabı; Çevre kelimesinin çeşitli tanımları vardır, özellikle her meslek grubu yada bilim alanında çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Ayrıca çevreye mevzuat açısından da çeşitli anlamlar yüklenebilmektedir. Biz bu yazımızda çevrenin en genel tanımını yapacağız. Canlı varlıkların yaşamları boyunca cansız varlıkların ise sonsuza kadar diğer varlıklar ile karşılıklı etkileşim içinde oldukları fiziksel, kimyasal biyolojik ve sosyal ortamların tümüne birden çevre denir. binlerce...

Sosyalmedyada Biz

1,568BeğenenlerBeğen
179TakipçilerTakip Et
1TakipçilerTakip Et