İncelemeler

Bir Çevre Mühendisinin Alması Gereken 10 Eğitim
Son yıllarda çevre ve çevre mühendisliği alanlarında rekabet baya şiddetlenmiş durumda. Bunun nedeni her yıl mezun olan Çevre Mühendisi sayısının binin üzerinde olmasıdır. Zira 2017 yılı itibari ile Çevre Mühendisliği bölümleri yada ikinci öğretim kısımları kapanmış olsa da piyasada mevcut Çevre Mühendisleri arasında sıkı rekabet devam etmektedir. Çevre Mühendisleri arasında kendinizi ön plana çıkarmak için ne yapabilirsiniz bu konuya değineceğim....
Çevre Mühendisliğinde Reaktörler
Çevre Mühendisliğinde Reaktörler, İçerisinde kimyasal, fiziksek ve biyolojik reaksiyonların meydana geldiği, atık maddelerin içerisinde arıtıldığı sistemlerdir. Reaktörler genellikle akış karakteristiklerine göre sınıflandırılırlar. Reaktör Tasarımının Ana Prensipleri Reaktör tasarımından önce hacminin ve çalışma koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Çalışma koşullarından kasıt ise; reaksiyon sıcaklık, basınç ve reaksiyon karışımının bileşimi. Belirlenen bu koşullara uygun bir reaktör tipi seçilir. Tabi ki seçim yapılırken yapılan seçimin uygulanabilir...
Petrolün Çevreye Zararları Nelerdir?
Petrol ürünleri günümüz enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük bir paya sahiptir. Ayrıca petrol ve petrol türevli plastikler gibi birçok madde hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle tüm bu petrol ve petrol türevli ürünler gerek aranması, gerek çıkartılması gerekse üretimi sırasında çevreye pek çok olumsuz zararlar vermektedir. Bu etkiler her ne kadar anlık olarak ortaya çıkmasa da ilerleyen yıllarda bu...
Sera Gazı Emisyonu Nedir? Sera Gazı Emisyonu Hakkında Kısaca Bilgi
Sera Gazı Emisyonu kısaca özetlenecek olursa: Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi atmosferde kızıl ötesi ışınları tutarak (adsorbe ederek)atmosferin ısınmasına neden olan gazlara yada bileşiklere sera gazı denir. Sera gazları atmosferde tuttukları ısı nedeni ile sıcaklığı artırırlar ve sera gazı etkisiyle küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol...
Kimyasal Temel İşlemler Dersi – Reaksiyonlar
Kimyasal Temel İşlemler Dersi - Reaksiyonlar: Reaksiyon Kinetiğinde kimyasal tepkimelerin hızlarının tespit edilmesi, atık suların arıtımında kullanılacak teknoloji ve yöntemlerin belirlenmesinde temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirlenecek tepkime hızları direk olarak  süreç ve ünite tasarımında birere parametre olarak kullanılmaktadır. Tepkime: İki yada daha fazla elementin yada bileşiğin yeni bir ürün oluşturma sürecine verilen addır. Reaksiyon Hızı (Tepkime Hızı): Reaksiyona (tepkimeye) giren...
İlaç Atıklarının Bertaraf Edilmesi
Ülkemizde ilaç atıklarının bertaraf konusunda özel bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda bir yönetmelik yada tebliğ çıkana kadar, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında yönetilmesi gerekmektedir.  Söz konusu ilaç atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliğinin (Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015, Sayısı: 29314) Ek-4'ünde yer alan Atık Listesinde kaynaklarına göre 18. ve 20'nci gruplar altında yer almaktadırlar. 18. Grup altında tanımlanan ilaç...
Radyasyonun Zararları Nelerdir?
Kısaca radyasyonun zarları konunda bilgi verecek olursak; öncelikle radyasyonun canlılar üzerinde genel bir olumsuz etkisi vardır. Bu nedenle  radyasyonun canlılar üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yıllardır bilim adamları tarafından bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Radyasyon konusunda diğer zararlı maddeler gibi güvenli maruziyet dozu diye bir sınırlama ne yazık ki yoktur. Ayrıca her canlının radyasyona karşı hassasiyeti farklıdır. Hassa insanlarda normal çalışma...
Arıtma Çamuru Nedir?
Arıtma Çamuru Nedir? sorusu çevre mevzuatının gelişmesi ve uygulanmaya başlaması ile evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri hayatımıza girmiş ve atık sular arıtılmaya başlamıştır. Bu arıtma tesislerinden tonlarca arıtma çamuru oluşmaya başlamıştır. Arıtma çamurları, içeriğinde bulunan ağır metaller, hastalık yapıcı bakteriler, virüsler ve tehlikeli kimyasallar yeni bir çevre kirliliğine yol açma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle atıksu arıtma...
Tehlikeli Atık Nedir?
Tehlikeli Atık Nedir? sorusun cevabı ; Atıklar arasında kanserojen, yakıcı, yanıcı, tahriş edici, patlayıcı özelliklere sahip olan insan ve çevre sağlığı açısından tehlikelilik durumu oluşturabilecek nitelikte olanlara olarak verilebilir. Tehlikeli atıklar sadece insan ve çevre açısından değil diğer tüm canlı ve cansız varlıklara olumsuz etkide bulunabilir. Tehlikeli atıklar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalardan oluştukları kaynaklara göre, tehlikelilik özelliklerine ve...
Bitkisel Atık Yağ
Bitkisel yağlar kısaca  fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen endüstriyel üründür. Bitkisel atık yağ ise, bitkisel yağların rafinerisinden çıkan yağlı topraklar, tortulu bitkisel yağlara ve kızartma yağlarına verilen genel addır. Evlerde ve iş yerlerinde özellikle gıdaların kızartılması işlemi sonucu ortaya çıkan atık yağlara bitkisel atık yağ adı verilir. Ülkemizde bitkisel yağların tüketimi sonucu...

Sosyalmedyada Biz

1,567BeğenenlerBeğen
234TakipçilerTakip Et
1TakipçilerTakip Et