Çevre Kirliliği Nedir
Çevre Kirliliği Nedir

Çevre Kirliliği Nedir sorusunun cevabı son yıllarda dünya gündemini ciddi manada işgal etmektedir. Bunun başlıca nedenlerinden biri artan insan nüfusu ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimdir. Bu nedenle çevre kirliliğinin nedenlerini bilmek önemlidir. 

İnsan kaynaklı olsun yada olmasın ekolojik sistemi bozan her türlü oluşum ya da etki çevre kirliliği olarak tanımlanabilir.

Çevre kirliliği sadece kirliliğin meydane geldiği ya da oluştuğu yerdeki yaşamı tehdist etmez, dünyanın her kösesinde ki canlı hayatını tehdit edebilir. Bu durumun nedeni kirleticilerin taşınımı olayıdır. Kirleticiler akarsularla, yeraltı suları ile, rüzgarlar ile taşınabilir.

Çevre kirlilğini birkaç cümle ile açıklamamız gerekirse; sadece canlılar üzerinde değil cansız varlıklar üzerinde de olumsuz etki yapabilme kapasitesine sahip hava, su ve toprak aracılığı tasınabilen bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Çevre Kirliliği Nedenleri
Çevre Kirliliği Nedenleri

Çevre kirliliği günümüzde tüm ulusların ortak problemidir. Ayrıca çevre kirliliği her bireyin hayatına etki ettiği için genel olarak tüm insalığın da ortak sorunudur.

Günümüz dahil son birkaç yüz yıldır yaşanan teknolojik gelişmeler nedeni ile endüstrileşmede hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu artış insanların köylerden kentlere yerleşmesine ve endüstri tesilerinde çalımalarına neden olmuştur. Son zamanlarda yaşanan bu göç nedeni ile şehirlerde çarpık kentleşme ve yetersiz alt yapı nedni ile çevre kirlilikleri had safalara ulaşmıştır. Gelişmiş ülkeler bu problemleri yüksek bütçeli alt yapı yarımları ile çözmüş durumdadır. Gelişmekte olan ülkelerde bu sorunla yüzleşmiş ve belirli bir plan dahilinde mücadelelerini sürdürmektedirler. Gelimemiş ülkelerde ise endüstrileşmeden kaynaklı çevre kirliliği daha ciddi boyutlardadır.

Çevre kirliliği çeşitli kategorlere ayrılabilir. Örnek olarak toprak kirliliği, su kirliliği, yeraltı suyu kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik verilebilir.

Genel Olarak Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Hızlı bir şekilde artan Dünya nüfusu ve buna istinaden artan tüketim taleplerini karşılamak, daha fazla kaynak tüketimi ve bu kaynak tüketimi ardından oluşan daha fazla atık anlamına gelmektedir.

Özellikle kentlerde hayatı kolaylaştırmak adına gerçekleştirilen projeler kimi zaman direk çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bazı projeler direk kirliliğe neden olmasada uzun vadede doğal kaynak kullanımı sonucu dengenin bozulmasına neden olmaktadır.

Çevre Kirliliği Nedir
Çevre Kirliliği Nedir

 

Genel Olarak Çevre Kirliliğinin Nedenleri:

– Konutlarda, ofis ve iş yerleri ve araçlarda akaryakıt, kalitesiz kömür gibi karbon salınımı yüksek fosil kaynaklı yakıtların bilinçsiz bir şekilde gereğinden fazla kullanılması,
– Endüstriyel yada evsel nitelikli atıkların çevreye bilinçsiz bir şekilde bıraılması,
– Savaşlarda yada saldırılarda kullanılan, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar,
– Orman kesilerek ağaş sayısının giderek azaltılması, orman yangınları, aşırı, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar,
– Pestisitler, herbesitler gibi tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde bilinçsiz ve gereksizce zararlı gazların itici oalrak kullanılması,
– Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi faaliyetlerin sonucu radyasyonun kontrolsüz bir şekilde yayılması.