Anasayfa Blog İncelemeler Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?

Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?

Dünyamızdaki en önemli sorunlardan bir tanesi olan çevre kirliliği gün geçtikçe daha fazla ilerlemektedir. Yaşadığımız çağda ki sorunların en başında gelen çevre kirliliği sorunu çıkmaktadır. Çevre kirliliği sadece çevremizdeki görüntü ile ilgili değildir. Geleceğimizi ve yaşamımızı da tehdit etmekte olan sonuçlarda vardır. Bu tehdit eden sonuçlara örnek vermek gerekirse, su kirliliği içilen suları tehlikeye sokmaktadır. Bu yüzden çevre kirliliği bizim için yaşamsal bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunu çözmek için çevre kirliliğini nasıl önleriz ve neler yapmalıyız bunun üzerinde duralım.

Çevrede Oluşan Kirliliği ve Çevreyi Anlamak

Çevre kirliliği sorunun en doğru çözümünün bulunması için sorunu olarak anlamak gerekir. Çevre bizimle var olan her şeyi kapsamaktadır. Tabiatın içerisinde cansız olan ve canlı olan maddeleri de birlikte kapsar. Çevre kirliği oluşumunu önlemek için yapılan tüm çalışmalar devamlı ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmelidir. Dünyamız son dönemlerde çeşitli oluşan çevre sorunlarından dolayı sağlık yönünden eskisi gibi değildir. Bu yüzden dünyamız için amacımız çevremizi güzelleştirmek ve korumak olmalıdır. Çevre kirliliği sorununu sınıflandırmak gerekirse; ışık kirliliği, Toprak kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve su kirliliğidir olarak belirtebiliriz. Özellikle bunlardan hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği hayatımızı tam anlamıyla tehdit eden sorunlardandır. Sebebi ise hava ve su olmadan yaşayamadığımızdan kaynaklanmaktadır. Ayrıca eğer toprak temiz olmaz ise ürettiğimiz ürünlerden istenilen bir şekilde ürün alınıp beslenemeyiz. Çevre kirliliğinin en önemli sebebi ise tüketimidir. Doğayı insanoğlu tüketmektedir. Tüketimin kontrollü bir şekilde ve bilinçli yapılması sonucunda çevre kirliliğinde azalma görülecektir. Bu durumun sağlanması için devlet tarafından kentsel dönüşümün sağlanması gerekir. Çevre kirliliği ile bireysel olarak önlemek için yapmamız gerekenler şunlardır.

  • Sanayi atıklarını, doğaya atmamak gerekir.
  • Çöpler etrafa rastgele bir şekilde atılmamalıdır ve bu çöpler dönüştürülüp bir şekilde değerlendirilmelidir.
  • Kullanılan araç sayısının azaltılması ve toplu taşımaya yönelik kullanımın artması gerekmektedir.
  • Su alanları tam anlamıyla temizlenmeli ve korunmalıdır.
  • Yapılan tüm israflar önlenmelidir. Yiyecek, su, sanayi ürünleri ve kağıt kontrollü bir şekilde tüketilmelidir.
  • Yenilebilir enerji kaynakları kullanılması gerekir.
  • Nüfus artışının kontrol altına alınmalıdır.
  • Çevredeki ağaçlandırmaların ve yeşil alanların çoğaltılması gerekir.
  • Hayvanların avlanması türlerin çeşitliliğini korumak için kontrol edilmelidir.

Çevre kirliliği önlenmesi için yapılması gerekenler bu şekilde sıralanmıştır. Bu konunun çözülmesi için insanlara da devlet kadar çok fazla iş düşmektedir. Hayat boyu basit gelen bazı şeylere dikkat edildiği zaman yaşanılan yere uzun vadede çok fazla faydası olacaktır.

Çevre Kirliliğinde İnsan Faktörü

Çevre kirliliği sorununun en önemli ve 1. sebebi ise insan faktörüdür. Dünya, insan olmadan kendisini temizleyen ve yenileyen bir doğa güzelliğine sahiptir. İnsanlar dünyayı sürekli tüketmişler. Fakat bu sanayinin ortaya çıkmasından sonra bu tüketim kısa zaman içerisinde birkaç katına çıkmıştır. Bununla birlikte paralel olarak artmakta olan insan popülasyonu da şiddetli bir şekilde çevre katliamı kazanmıştır. Sağlıklı bir şekilde duran göller kurmaya başlamıştır. Temiz sular azalmış, ormanlar ziyan olmuş ve toprak fazlasıyla kirlenmiştir.

Bu olanlardan sonra yapılması gerekenler bellidir. İnsanların yok olmayacağına göre insanların doğa ile uyumlu bir şekilde yaşamaya ayak uydurması gerekmektedir. Bunun farkında olan resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri son dönemlerde önemli bir şekilde adımlar atmaktadır. Fakat bu yapılan çalışmalara rağmen yine de yeterli gelmemektedir. Daha güzel bir hayat yaşamak için insanlarımızın çevreyi koruması ve güzelleştirmesi gerekmektedir.

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2022 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı