Çevre Konferans Sempozyum ve Fuarlar

0
1312

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’nin tarihinin 12-15 Kasım 2019 olarak değiştiğini sizlere duyurmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İLBANK işbirliğinde düzenlediğimiz kongremiz Antalya Starlight Resort Hotel’de gerçekleşecektir.

3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ni “Suya Dair Her Şey” temasıyla, bilimsel ve hizmetsel anlamda su ile ilgilenen tüm paydaşların katılımı ve katkılarıyla, zengin bilimsel içerik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirmek istiyoruz.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Murat TOPBAŞ
Kongre Yöneticisi

Çevre ve Ham Maddeler Alanı 2019 Çağrısı Başvuruya Açıldı!

Ufuk2020 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı 2019 Çağrısı 14 Kasım 2018 tarihi itibariyle proje başvurusuna açıldı.

Çevre Alanı 2019 Çağrısı’nda proje başvurusu yapılabilecek iki alt çağrı bulunuyor. Bu alt çağrılar aşağıda sıralanmakta:

 • Düşük Karbon, İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek 2019 Çağrısı

Öncelikli Ana Konular:

 • Karbonsuzlaştırma
 • İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği etkileri ve iklim servisleri
 • İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki ilişki
 • Kriyosfer

Bahsi geçen konular özelinde toplamda 5 konu başlığı (10 alt konu başlığı)  bulunmakta olup bu konu başlıklarının toplam bütçesi 116 Milyon Avro.

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Ekonomi 2019 Çağrısı

 Öncelikli Ana Konular:

 • Döngüsel Ekonomi: Ekonomik ve Çevresel Kazanımların Birleştirilmesi
 • Çevre, Ekonomi ve Toplum için Su Araştırmaları
 • Yenilikçi Şehirler
 • Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
 • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı ham maddeler)
 • Doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi, afet risk azaltımı ve doğal sermaye muhasebesi
 • Sürdürülebilir büyüme için kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimi

Bahsi geçen konular özelinde toplamda 12 konu başlığı (19 alt konu başlığı)  içermekte olup bu konu başlıklarının toplam bütçesi 256.1 Milyon Avro.

Konu başlıklarının detaylarına Katılımcı Portalı’ndan ve Çevre alanına ait Çalışma Programı’ndan ulaşabilirsiniz. Her iki çağrı kapsamında proje başvurusu yapmak için son tarih 19 Şubat 2019.

Notlar:

Yukarıda belirtilen iki alt çağrıya ek olarak, KOBİ Aracı ve İnovasyona Hızlı Erişim yatay alanlarında da Çevre alanı özelinde projeler sunabilirsiniz.

Ufuk2020 Türkiye Resmi Sayfası’na, Ulusal İrtibat Noktaları’nın iletişim bilgilerine ve TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları’na buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli – Türktay

Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli - Türktay
Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli – Türktay

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği kapsamında, Çevre Faslı müzakerelere açılmıştır. Bu süreçte devlet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını kendisine ‘2023 Vizyonu’ olarak hedef almıştır. Türkiye’nin ‘2023 Vizyonu’nda sürdürülebilir ekonomi kapsamında ‘atık yönetimi ve geri dönüşüm’ sektörleri de yer almaktadır.

Bu temelden hareketle düzenlenmeye başlanan ve Türkiye’deki atık sektörünün önde gelen kurum ile kuruluşlarının 2010 yılından bu yana desteklediği TÜRKTAY PANELİ’ne bu güne kadar 300’den fazla konuşmacı katkı sağladı.

Panelerde, Çevre Faslı’nın alt başlıklardan birisi olan Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm’ün tüm yönleriyle ele alınıp, bu alanlarla ilgili çalışmalara rehberlik etmesi ve TÜRKİYE’nin sanayileşme temelli, etkin bir atık yönetimine ulaşmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Panelin hedef kitlesi atık ve geri dönüşüm kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özellikle sanayi ağırlıklı üretim ve hizmet sunan sektörlerdir.

TÜRKTAY / INFO

  • Panel Yeri: Ankara
   • Panel Kapsamı: Atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre teknolojileri.
   • Panel İçeriği: Her yıl Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
   • Panel Süresi: 1-3 gün arasında değişmektedir.
   • Panel Dili: Resmi dili Türkçe’dir.
   • Panel Yürütme: Yürütme kurulu / 11-19 kişiden oluşur.
   • Panel Organizasyon: Grup E.
   • Panel Katılım: Moderatörler / roportörler / konuşmacılar / dinleyiciler…
   • Panel Destekçileri: Bakanlıklar, yerel yönetimler, stk’lar, firmalar, medya…
  • TÜRKTAY’a bu güne kadar 350’den fazla konuşmacı katıldı.
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek vererek temsilcileriyle de konuşmacı olarak katkı sundu.
  • Türkiye Belediyeler Birliği, Rekabet Kurumu başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş destek verdi.
  • Bu güne kadar 320’den fazla sunum yapıldı.
 • Türkiye’de kendi alanında en önemli etkinlik olarak kabul ediliyor.

3. Uluslararası Tarım, Gıda, Veterinerlik ve Eczacılık Bilimleri Konferansı

2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen konferansların büyük başarılarından sonra ‘3. Uluslararası Tarım, Gıda, Veterinerlik ve Eczacılık Bilimleri Konferansı’ (ICAFOP 2019) 16 -18 Nisan 2019 tarihlerinde katılımcılarımızın talepleri doğrultusunda 5 yıldız Double Tree by Hilton Hotel Trabzon’da gerçekleştirilecektir. ICAFOP-2019 Konferansının resmi sunum dili İngilizce veya Türkçe’dir. Sunum dilinde tercih tamamen siz değerli katılımcılara aittir. Seçilen tam metinler 3. ICAFOP Konferansı’nı destekleyen web sitesinde belirtilen SCI-Expanded ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanacaktır. 3.ICAFOP konferansı; dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler, teknoloji uzmanları, girişimciler ve politika yapıcıları ile bilim insanları, akademisyenler, mühendisler ve öğrenciler için Tarım, Gıda, Veterinerlik ve Eczacılık Bilimleri alanlarında yürütülen güncel araştırmaları sunmayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle 3. ICAFOP Konferansı, delegelerin yüz yüze yeni fikirleri ve uygulama deneyimlerini paylaşma, iş veya araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirliği için küresel ortaklar bulma fırsatları yaratmaktadır. Sizi Türkiye’de büyüleyici bir doğa harikası olan Trabzon şehrinde misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.icafop.org/index.php?dil=1 web sitesinden ulaşılabilmektedir.

3. Uluslararası Tarım, Gıda, Veterinerlik ve Eczacılık Bilimleri Konferansı
3. Uluslararası Tarım, Gıda, Veterinerlik ve Eczacılık Bilimleri Konferansı

4. Uluslararası Çevre, İnşaat, Jeoloji ve Maden Mühendisliği Konferansı

4. Uluslararası Çevre, İnşaat, Jeoloji ve Maden Mühendisliği Konferansı 20-22 Nisan 2019 tarihlerinde 5 yıldız Double Tree by Hilton Hotel Trabzon’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu konferans ile ilgili broşürü ekte sundum. Web sitenizde ICOCEM-2019 Konferansının duyurusunun yapılması hususunda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Ayrıntılı bilgiye Konferans web sitesi :http://www.icocem.org adresinden ulaşılabilmektedir.
Çalışamlarınızda kolaylıklar dilerim.
Doç.Dr.Erkan KALIPCI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
50300 Nevşehir
4. Uluslararası Çevre, İnşaat, Jeoloji ve Maden Mühendisliği Konferansı
4. Uluslararası Çevre, İnşaat, Jeoloji ve Maden Mühendisliği Konferansı

Çevre teknolojilerinin 15. buluşması 21-24 Mart’ta, yeni salonlarda!

Tarsus Turkey / İFO Fuarcılık tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Avrasya’nın lider çevre teknolojileri buluşması REW İstanbul, sektörünü 15. kez ağırlamaya hazırlanıyor. Geri dönüşüm makinelerinden atık bertaraf teknolojilerine, çöp ayrıştırma sistemlerinden yeni nesil çevre temizlik araçlarına, su ve atık su arıtmadan biyoenerjiye kadar tüm sektörel yeniliklerin bir arada sergileneceği REW İstanbul 2019, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcı firma ile ziyaretçiye, Tüyap Beylikdüzü’nün 8 ve 9. salonlarında ev sahipliği yapacak. 21 – 24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul’un ana gündemleri, sürdürülebilir atık yönetimi ve atıktan enerji üretimi ile özellikle sanayi kesiminin ve OSB’lerin çevre yatırımları olacak.

Başta belediyeler olmak üzere çevre sorumluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından tüm KOBİ’lere, Organize Sanayi Bölgelerinden üretim gerçekleştiren her ölçekteki sanayi kuruluşuna kadar her kesime geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre teknolojileri konusunda alternatif çözümler sunan Uluslararası REW İstanbul, 21-24 Mart 2019 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek. “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” başlıkları altındaki en yeni ürün, makine, malzeme ve ekipmanın bir arada sergileneceği REW İstanbul 2019, yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyoneli Tüyap Beylikdüzü’nde ağırlayacak.

Sektör gündemleri yine REW İstanbul 2019’a taşınıyor!

Katılımcı ve ziyaretçilerine uluslararası ölçekte eşsiz ticaret fırsatları sunan REW İstanbul, sergilenen yeniliklerin yanı sıra, atık yönetimi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir çevre gündemlerinin konuşulduğu, bir dizi konferansa da ev sahipliği yapacak. Fuarın geleneksel konferans programı kapsamında, alanının uzmanları, sektör gündemlerine yönelik paylaşımlarda bulunurken, katılımcı firmalar da gerçekleştirecekleri ürün sunumlarında yenilikçi çözümlerini aktaracak.

21 – 24 Mart 2019 tarihlerinde 15. kez kapılarını açacak olan Uluslararası REW İstanbul hakkında detaylı bilgi ve fuara katılım için www.rewistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


4.Avrasya Çevre ve İnşaat Mühendisliği Konferansı

4.Avrasya Çevre ve İnşaat Mühendisliği Konferansı (Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, 4. ECOCEE) 17 – 18 Haziran 2019 tarihlerinde Double Tree by Hilton Hotel, Avcılar – Istanbul’da gerçekleştirilecektir. Konferans, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. 4. ECOCEE konferansı, uluslararası ve hakemli bir konferanstır.

Detaylı bilgi için Konferansımızın internet adresi: www.ecocee.org


International Young Water Professionals Conference Toronto / Canada

27 – 30 June 2019

International Water Association (IWA) Events