Çevre Mevzuatı Taslak Çalışmları ve Görüş Bildirme Formları

1- Çed Tebliğ Taslağı’na Buaradan Ualaşabilirsiniz. Görüş Bildirme Formu için lütfen tıklayınız.