Çevre Mühendisi İstihdam Teşvikleri
Çevre Mühendisi İstihdam Teşvikleri

Çevre sektöründe çalışan firmalarımızı çevre mühendisi istihdamını arttırmaya davet ediyor, bu kapsamda yeni yayımlanan KHK ile istihdam arttırıcı teşvike dair bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz!

9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 karar sayılı Kanun Hükmünde kararname ile işsizlik sigortası kanununa geçici maddeler eklenerek istihdam teşviği  yürürlüğe girmiştir.

Bu teşvik kapsamında firmalarımız tarafından çevre mühendisi istihdamı gerçekleştirilirken söz konusu personelin son üç ay işsiz olması ve iş-kur‘a kaydının gerçekleştirilmesi  ve SGK girişi yapılırken İş-Kur Kayıtlı işsiz butonunun seçilmesi neticesinde teşvikten faydalanılacaktır. 2017 yılının sonuna kadar geçerli olan bu teşvik kapsamında firmalarımız her bir personel için 773 TL. teşvik alabilirler.

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşvikine İlişkin Bilgi Notu

v  Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır.

v  İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için dolayı bu teşvikten yararlanacaklardır.

v  İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların;  İŞKUR`a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir.

v   Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2.177 Türk Lirası`dır. (SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi sonrasında işveren maliyeti 2.088,56 TL olmaktadır.)

v  Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece 1.404 Türk Lirası ödeyecek olup, geriye kalan 773 Türk Lirası tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. (Burada asgari ücret tutarı baz alınarak fiyatlar belirtilmiştir. Mühendis asgari ücreti 2017 yılı için brüt 3.500 TL olmakla birlikte ödenecek net ücret, sigorta ve vergilerin  773 TL. teşvikten karşılanacaktır. )

v  Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır.

v  Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

v   Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.