Çevre Mühendisliğinde Kireç – Soda Yumuşatma Yöntemi

41
Pouring water from bottle into glass

Kireç – Soda Yumuşatma Yöntemi özellikle temizlikte kullanılan sert suların ekonomik etkilerini azaltarak sabunun çökelmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Zira sentetik deterjanların ve ev tipi su yumuşatma sitemlerinin gelişmesi ve kullanımlarının artması ile Kireç – Soda Yumuşatma Yöntemi’ne olan ihtiyaç azalmıştır.

Kireç – Soda Yumuşatma Yönteminin diğer faydaları ise, ağır metaller, doğal organik maddeler, türbidite ve patojenlerin gideriminin yanı sırası  su kalitesinin iyileştirilmesi ile dağıtım sistemlerindeki korozyonun önlenmesi de sağlanmaktadır. Korozyon kontrolü özellikle kazan ve soğutma suyu besleme üniteleri, evsel su ısıtma sitemlerinde çok önemli bir unsurdur.

Kireç – Soda Yumuşatma Yöntemi, aynı zamanda  krom, demir, kurşun, manganez, ve cıva gibi ağır metallerin de giderimde ek bir fayda sağlar ve bu nedenlerden dolayı bazı durumlarda bu yöntemin seçiminde öncelik sahibi olabilmektedir.

Kireç ve Soda İle Yumuşatma Yöntemi Kimyası

Tüm katılar bir dereceye kadar çözünür olduğu için çözelti içerisindeki iyonlar ve diğer katı maddeler arasında bir denge söz konusudur. Bu denge aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

Aa + Bb (k) <—> aAb+ + bBa-

İyon aktivitesine ait ürün belirli bir sıcaklıkta belirli bir bileşik için sabittir. En genel hali ile aşağıdaki eşkilde yazılır;

K = ([A]a[B]b)/([AaBb(k)])

[]= molar konsantrasyon, mol/L

(k) = katı hal, çökelti

Çökelti katı halde olduğu için  [AaBb(k)] = 1,0 olur ve eşitlik geleneksel olarak şu şekilde ifade edilebilir;

Kç = [A]a[B]b

Kç = Çözünürlük çarpımı sabiti.
Bu eşitlik kireç-soda yönteminin temelini oluşturur. Kç değerleri genellikle pKç olarak verilir, buda;

pKç = -log Kç

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here