Çevre Nedir?

0
1520
Çevre Nedir?
Çevre Nedir?

Çevre Nedir sorusunun cevabı;

Çevre kelimesinin çeşitli tanımları vardır, özellikle her meslek grubu yada bilim alanında çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Ayrıca çevreye mevzuat açısından da çeşitli anlamlar yüklenebilmektedir. Biz bu yazımızda çevrenin en genel tanımını yapacağız.

Canlı varlıkların yaşamları boyunca cansız varlıkların ise sonsuza kadar diğer varlıklar ile karşılıklı etkileşim içinde oldukları fiziksel, kimyasal biyolojik ve sosyal ortamların tümüne birden çevre denir.

binlerce yıldır süregelen bir ekosistem içerisinde  çevre kirliliği yada ekolojik yıkım çoğunlukla insan kaynaklıdır. İnsan kendi istek ve arzuları için yeraltı ve yer üstü kaynaklarını aşırı kullanımla tüketirken bu üretim sırasında çevreyi katı atıklarla, atık sularla, sera gazları ve diğer emisyonlarla kirletmektedir.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri adlı yazımıza göz atmak ister misiniz?

Çevre Kirliliği Nedir adlı yazımıza göz atmak ister misiniz?

Çevre Nedir