Çevresel Risk Analizi Nedir?
Çevresel Risk Analizi Nedir?

Çevresel Risk Analizi Nedir? Çevresel zarara uğrama ihtimali olarak tanımlanır. Eğer zarara uğrama ihtimali ölçülebilen bir özellikte ise (örneğin kaybedilen iş günü sayısı ve yaralanan insan sayısı gibi), risk zararın şiddeti ile olayın meydana gelme ihtimali ile çarpılarak hesaplanabilir.

Risk = (ihtimal) x (zararın şiddeti)

Maddi ya da manevi olarak zarara uğrama ihtimali risk olarak tanımlanabilir. Eğer zarar ölçülebilir bir nitelikte ise (iş günü kaybı, yaralanan insan sayısı), Risk, zarın şiddeti ile olayın meydana gelme ihtimalinin çarpımı ile hesaplanabilir, buna hesaplanabilir risk denir.  İki olayın gerçekleşme ihtimalleri ile zararın şiddetleri aynı olmasa da eşiti riske sahip olabilirler.

Buna göre aşağıdaki 2 olay, aynı risk değerine sahiptir.

Olay Zararın şiddeti, (örn., kaybedilen işgünü sayısı Olayın meydana gelme ihtimali Risk
1 10 0.2 2
2 20 0.1 2

Risk hesaplamalarında kullanılan olayın şiddeti çoğu zaman sayılabilir (kantitatif, nicel), bir özellikte değildir. Bu da riskin hesaplamasını zorlaştırır.

Çevresel Risk Analizi

Gerçekleştirilen faaliyetin insan sağlığını veya çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkileme ihtimaline Çevresel Risk denir.

Tüm faaliyetlerinde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar verme, Risk Değerlendirmesi olarak adlandırılır.

Çevresel Risk Değerlendirmesi, sistematik metotlar ile çalışma ortamında var olan çevresel tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol altına almak için uygun nitel ve/veya  nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Risk Değerlendirmesi Ne İşe Yarar?

Öncelikle karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri tanımlamamıza, risk değerlendirmesi süreçlerini uygulayarak tehlikelerin yol açabileceği riskleri belirlemek ve mevzuatlara uygun bir şekilde gerekli önlemleri alarak riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmemize yarar.

Çevresel Risk Yönetimi, hangi durumda ne yapılacağına karar verme sürecidir. Verilen mevcut risk tahminleri üzerinden, risklerin kabul edilir olup olmadığı, kabul edilebilir risk düzeyine erişmek için yapılması gerekenler ve nasıl yapılacağı gibi konularda karar verilmesi gerekmektedir.