Anasayfa Blog İncelemeler Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayımlandı
Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayımlandı

Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayımlandı

Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz, Ticaret Bakanlığı tarafından bir süre önce yayımlandır. Dokümanı ancak inceleme fır satı bulabildim.

Dayanağı, Türkiye’de yürürlükte olan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve “Reklamcılık Faaliyetleri Hakkında Kanun” gibi yasal düzenlemeler ve Avrupa Birliği’nin çevresel beyanlarla ilgili yönergeler olan dokümanın, reklamlarda kullanılan çevresel beyanların doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak, tüketicileri yanıltıcı beyanlardan korumak ve çevre dostu ürünlerin sertifikalandırılması için gereken belgeler hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, reklamlarda kullanılan çevresel beyanların denetlenmesi ve cezai yaptırımlar hakkında da bilgi verilmektedir.

Kılavuzda, reklamlarda kullanılabilecek çevresel beyanların tanımı ve sınıflandırılması yapılmıştır. Bu beyanlar, ürünlerin çevresel etkileri, ürünlerin geri dönüşümü, ürünlerin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimi gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca, reklamlarda kullanılan çevresel beyanların doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak için gereken belgeler ve sertifikalar hakkında bilgi verilmiştir. Bu belgeler arasında, çevre dostu ürünlerin sertifikalandırılması için kullanılan ISO 14001, EMAS, Ecolabel gibi sertifikalar yer almaktadır. Kılavuzda ayrıca, reklamlarda kullanılan çevresel beyanların denetlenmesi ve cezai yaptırımlar hakkında da bilgi yer almaktadır. Bu kapsamda, reklamlarda kullanılan çevresel beyanların doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak için gereken belgelerin yanı sıra, reklamların denetlenmesi ve yanıltıcı beyanlarda bulunan firmalara verilecek cezalar hakkında bilgi verilmiştir.

Bu nedenle, bu dokümanı tüketiciler, reklamcılar, pazarlama uzmanları, çevre danışmanları ve sertifikalandırma kuruluşları gibi çevresel beyanlarla ilgilenen herkes okuyabilir ve faydalanabilir.

Özellikle reklamcılar, pazarlama uzmanları, çevre danışmanları ve sertifikalandırma kuruluşları gibi çevresel beyanlarla ilgilenen profesyoneller tarafından okunabilir ve faydalanılabilir. Ancak, tüketiciler de reklamlarda yer alan çevresel beyanların doğruluğunu ve geçerliliğini anlamak için bu dokümandan faydalanabilirler.

   

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2017-2023 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı