Covid-19 ve Atık Yönetimi

0
356

Yeni koronavirüs salgını olan Covid-19, Belediyelerin atık toplama ve yönetimi gibi konulardaki prosedürlerini gözden geçirerek revize etmelerini gerektirmektedir.

  • Çalışan Güvenliği ve Sağlık Önlemleri
  • Evsel atıkların Bertaraf Seçeneklerinin Yeniden Değerlendirilmesi
  • Koronavirüs Kaynaklı Prosedürlerin Yeniden Değerlendirilmesi

Yeni koşullar altında sistemlerin optimize edilerek daha sağlıklı prosedürlerin uygulanması, önceki sistemlere ait verilerin optimize edilerek geliştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle en kısa sürede atık yönetimi verilerinin toplanması gereksinimlerin belirlenmesi ve farklı sitemler ile çözüm süreçleri değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Basit bir örnek olarak, Hanelerden günümüze kadar ikili toplama sitemi le toplanan atıklar bu noktadan sonra en az üçlü toplama sitemi ile toplanmalı ve süreç içerisinde tıbbi atıklarda diğer atıklar ayrı olarak toplanmasının mevzuat olarak da önü açılmalıdır. Uygulamada güçlük çeken belediyelere ise bu konu maddi yada ekipman desteği verilmelidir.

Bu noktada atık özelliklerinin değiştiği durumunun farkına vararak yeni verilerin en kısa sürede temin edilmesi ve bu veriler ve mevcut kapasite ve kısıtlar doğrultusunda prosedürler değiştirilerek yeni uygulamalara geçilmesi gerekmektedir.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık

Öncelikle Uluslar arası, Ulusal ve yerel kurumlar Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni destek paketleri açıklamaları gerekmektedir. Özellikle bu sürecin en kısa sürede bertaraf edilmesine yönelik olarak yeni projelere destek vererek süreci hızlandırmalıdırlar.

Yeni projeler ile çevre ve halk sağlı açısında durumun değerlendirilmesi ve yerel ölçek bazında çözüm önerileri geliştirilmesi ve bu önerilerin en kısa sürede uygulanması gerekmektedir.

Kişisel Hijyen ve Atık Yönetimi

Covid-19 virüs salgını nedeni ile kişisel hijyen ve çevre sağlığının korunmasına yönelik duyarlılığın artması ve bu dönemde oluşan atık miktarı ve özelliklerininde değişmesi kaçınılmazdır. Bu durum atık yönetimini salgınla mücadelenin önemli bir parçası haline getirmektedir.