Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından 10 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan ve denize kıyısı bulunan 28 il valiliklerine gönderilen ” Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi “”nde, alınan tüm tedbirlere rağmen deniz çöplerinin büyüyen bir problem olarak denizlerimizi tehdit ettiği bildirildi

Haziran’da yayınlanan Genelgeye göre, çöplerin denizlere ve kıyılara ulaşmasının önüne geçilmesi husunda mevcut çevre ve diğer mevzuat kapsamında sorumlulukları olan kurum ve kuruluşların çalışmaların bütünleşik bir şekilde plan, program ve uygulanmasını sağlayarak çalışmalarda birliktelik sağlanarak düzenli ve sürekliliği hedeflenmektedir.

Söz konusu genelge, deniz çöplerine karşı etkin bir mücadele için bölgesel ve ulusal düzeyde eş güdüm halinde hareket edilerek planlama ve faaliyetlerin yapılmasını öngörmektedir.

Bu faaliyetler arasında, deniz çöplerinin oluşumunun kaynağında, bölgeye özel tedbirler alınarak önlenmesi, mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik entegre ve planlı çalışmalar yapılması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması yer aldı.

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle denize kıyısı bulunan tüm illerde, valilerin sorumluluğunda deniz çöpleri il eylem planları uygulanacak.

Kıyı illeri için il müdürlüklerince hazırlanacak 5 yıllık eylem planları, mahalli çevre kurullarınca onaylanacak. Bu kapsamdaki çalışmalar yıllık raporlamalarla Bakanlık tarafından takip edilecek.

Eylem planlarında aksama yaşanması halinde telafi eylemleri valilerin sorumluluğunda planlanarak yerine getirilecek.

Ayrıca “Sıfır Atık” uygulamasının devamı niteliğinde olan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan, deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını içeren “Sıfır Atık Mavi Hareketi”ne, yayımlanan bu genelgeyle destek verilecek.

Genelge İndir