Ekosistem Değerlendirme Raporu Nedir?

Ekosistem Değerlendirme Raporu
Ekosistem Değerlendirme Raporu

Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması

Ülkemizde ekosistem özelliğinin olumsuz yönde etkilenmesi ihtimali olan yatırım projelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulusal ve Uluslar arası Finans Kuruluşları tarafından hazırlanması istenmektedir. Eko Sitem Değerlendirme Raporu, ÇED işlemleri aşamasında istenmektedir. Rapor içeriğinde  yörede bulunan hassas türlerin tespiti, korunma şekilleri, en az kayıpla faaliyetin işletmeye alınması gerekmektedir. İşletme aşamasında ekosistemin korunması için alınacak önlemlerin belirtilmesi gerekmektedir.

Ekosistem Değerlendirme Raporu, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu format da hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak Ekosistem Değerlendirme Raporu, önce DKMP Genel Müdürlüğüne onaylatılmalı dır.  Akabinde  ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası ekine konulmalıdır. Raporun değişik disiplin dallarında doktora yapmış akademisyenler (ekolog, hidrobiyolog, hidrojeolog, yaban hayatı uzmanı, jeolog, CBS uzmanı vb.) tarafından yazılmalıdır.  Yatırım projelerinin inşaat aşamasından önce inşat ve işletme aşamalarında olası ekolojik risklerin tespit edilmesi gereklidir. Bu raporun gereken önlemlerin alınması için hazırlanması gerekmektedir.

Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanması sırasında proje alanlarına ait genel peyzaj, flora, jeolojik, jeomorfolojik, iklim ve toprak özellikleri ile erozyon durumu hakkında temel bulgular ve tespitler elde edilerek; inşaat ve işletme aşamalarında peyzaj yönünden bu alanların ve elemanların zarar görememesi, zarar görmemesinin engellenememesi durumda, asgari oranda zarar görmesi için uygun koruma önlemleri ve onarım yöntemlerinin tespit edilmesi (erozyon kontrolü, üst toprak yönetimi, endemik türlerin korunması vb.) ve proje  inşaatı akabinde proje alanında, peyzaj alanları yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar ve/veya yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda, ne şekilde yapılacağı, bunun için tercih edilecek  bitki ve ağaç türlerinin belirlenmesi konularını kapsamalıdır.

Söz konusu çalışma, önce bölgesel literatür çalışması yapılarak yöreye özgü peyzaj, flora fauna tespiti yapılmakta ve akabinde söz konusu yatırım projesi alanı gezilerek hava fotoğrafları, bölgenin topografik haritaları ve uydu görüntülerinden faydalanılmaktadır. En son söz konusu alanda peyzaj analizleri yapılarak peyzaj elemanlarının sınıflandırılması yapılarak, dereceleri  tespit edilmektedir.

Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlatılması için “Çevre Portal”  ülkemizin değişik üniversitelerindeki seçkin ve konusunda yetkin akademisyenler ile birlikte bu çalışmaları yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır. Sizde Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlatmak istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.