Anasayfa Blog Kompost Evde Kompostlaştırmanın Etkinliği ve Kompost Kalitesi

Evde Kompostlaştırmanın Etkinliği ve Kompost Kalitesi

Bu çalışmada evde kompostlaştırmanın verimliliği ve üretilen kom postun kalitesinin belirlenmesi amacıyla et ve balık atıkları dahil olarak evde üretilen tüm organik atıklara için 8 ayrı kırsal alanda 880 kompost kovası ile yapılmıştır. Verimlilik belediye tarafından toplanan organik atıkların azaltılması açısından d eğerlendirilmiştir. Ortalama olarak 126 kg /kişi.yıl veya 380 kg/kompost kutusu.yıl kompostlaştırma oranına denk gelen %77 verim elde edilmiştir. 880 kompot kovasından 90’ında kompost kalite tespiti yapılmıştır.

Düşük C/N (Karbon/Azot) oranı (10-15),  düşük uygunsuz atık eklenme oranı (0.27 ± 0.44% fiziksel kirletici maddeler-kuru madde ), düşük ağır metal içeriği (94 % 2,1 N,% 0,6 P,% 2,5 K,% 0.7 Mg ve ortalama% 3,7 Ca, kuru madde) ve yüksek besin içeriği ile kompost kovalarının kullanımı başarılı bi reşekilde gerçekleşmiştir. Yüksek nem oranı (numunelerin% 48’inde % 70’in üzerinde) kompost için gerekli olan aralıklarda olduğu gözlemlendir. Bu çalışma, et ve balık atıkları gibi evsel organik atıkların da evde kompostlaştırılmasının uygulanabilir bir uygulama olduğunu göstermektedir. Evlerimizde kompostlaştırma bireylere ve ailelere evsel atıklarını azaltmalarını ve saksı ve bahçeler için faydalı kompost üretmelerine yardımcı olur.

Avrupa ve Kanada’da evlerde üretilen organik atıkların  kompostlaştırılması işlemi bu atıkların %50 oranına kadar mümklün olabilmektedir. Yani evlerde üretilen organik atıkların %50’si sorunsuz bir şekjilde evlerde kompostlaştırılabilir. Bu sayede toplama taşıma ve depolama maliyetleri % 34-50 arasında azalırken standart depolamaya göre ise % 40 azalmaktadır (Adhikari ve ark. 2010).

Ev kompostlaştırma programlarının etkinliği

Sekiz çalışma alanındaki kompostlaştırma programlarının başlamasından önce ve sonrası, belediye hizmet kaplarında toplanan atık kompozisyonu için sonuçlar, verimliliği hesaplamak için gereken verilerle birlikte Tablo 2’de gösterilmektedir.

Toplanan toplam atık miktarı, programın uygulanmasından önce 1164 kg’dan, bir yıl sonra% 10 azaltılarak 1012 kg’a düşmüştür. Organik olmayan atıklar % 8 oranında artarken, kaplarda toplanan organik atıklar daha önce 527 kg’dan % 39 oranında azalarak 324 kg düşmüştür. Tüm çalışma alanında başlangıçdaki organik atıkların yüzdesi %45,3 iken evde kompostlaştırma proğramı uyglandıktansora otalama olarak %13.3’lük bir azalma sağlayarak bu oran %32’ye düşüştür.  Bu oran kapsamında verimlilik yaklaşık olarak % 77,3 olarak hesaplanmıştır.

Yukarıda yer alan tabloya göre çalışma alanlarının tümünde konteynırlarda organik atık yüzdesinde %7-22 arasında olduğu gözlemlenmiştir.

Genel olarak sonuçlar incelendiğinde konmpost kovası bulunan evlerin %60’ında  konteynerlerdeki organik atık miktarı %45,3 iken çalışma sonunda bu oranın % 25,7’lere düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca bu sistemlerde verim aynı hanede yaşayan bireylerin bu proğrama verdiği destekle doğrudan ilgilidir.

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2017-2023 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı