Fiziksel Arıtma
Fiziksel Arıtma

Standart bir atık su arıtma tesisi prosesleri ön arıtma, birinci kadaeme arıtma ve ikinci kadem arıtma olarak üç ana grupta toplanabilir.

Ön Arıtma Atıksu içerisinde ve daha sonraki arıtma kademelerinde işlemleri yavaşlatacak, engelleyecek ve arıtma ekipmanlarına zarar verecek özellikte olan çeşitli boyutlardaki yüzen ve çökebilen maddeler giderilmektedir (kağıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katımaddeler ile kum ve yağ-gres). Fiziksel arıtma ekipmanları ızgara, elek, öğütücü, kum tutucu, yağ tutucu, çökeltme havuzu, yüzdürme (flotasyon) havuzundan oluşmaktadır. Arıtılacak suyun özelliğine göre yukarıda yer alan proseslerden bir yada birkaçı uygulanabilir. Burada fiziksel arıtmıma tabi tutulacak olan suyun kullanım amacıda  pross seçiminde önemlidir.

Izgaralar;

Özellikle büyük hacimli maddelerin atık sudan uzaklaştırarak arıtımın ileri aşamalarında pompa ve diger aksamlara zarar vermelerini önlemek ve diğer arıtma proseslerine gelecek olan yükün azaltılması macıyla kullanılan arıtım prosesidir.

Izgaralar kendi aralarında ince ve kaba ızgaralar olmak üzere ızgara aralıklarına göre ayrılmaktadır. Ayrıca ızgaralar işletme tipine göre manuel yada otomatik temizlemi olmak üzerede ikiye ayrılır. Çubuk aralıkları ince ızgaralarda 15-30 mm kaba ızgaralarda 40-100 mm’dir. Kum tutucularda giderilen maddler inert ve içerik olarak kuru maddelerdir.

Otomatik İnce Izgaralar
Otomatik İnce Izgaralar

 

Kum Tutucular;

Atık sularda bulunan ve istenmeyen kum çakıl gibi inorganik maddeleri sudan ayırmak, arıtma tesislerindeki pompa ve benzeri teçhizatın aşınmasına ve çökeltim havuzlarında tıkanma tehlikesine engel olabilmek için kullanılan arıtma prosesleridir. Kum tutucularda yoğunluğu 2.650 kg/m3 ve tane çapları 0,1 -0,2 mm’den daha büyük olan katı maddelerin tutulur.

Butarz maddeler ypğunluk olarak biyolojik olarak parçalanabilien maddelere kıyasla daha yüksek yoğunluğa sahip maddelerdir. Yumurta kabukları, kemik ve kılçık parçaları, tohumlar, kahve parçacıkları ve yemek artıkları gibi.

Fiziksel Arıtma
Fiziksel Arıtma

Çöktürme Tankları:

Sudan daha yoğun olan katı maddelerin yerçekimi etkisiyle çöktürülmesi suretiylesudan ayrılmasını sağlayan arıtma sistemidir. Çöktürmede amaç; arıtılmış atık su ve kolayca işlenebilecek kadar yüksek katı madde yoğunlaşması na sahip bir arıtma çamuru elde etmektir. Bu sayede büyük organik moleküllerin sebep olduğu renklenme ortadan kaldırılabilir.
Ön Çöktürme Tankları
Ön Çöktürme Tankları

Filtrasyon havuzları;

Atık sularda bileşimin homojenleşmesi, şok yüklemelerde sistemin zarar görmemesi ve atık su debisinin düzenlenmesi için kullanılan havuzlardır. Kalan bulanıklığı yok etmek için filtrasyon işlemi uygulanır.