Ana Sayfa Blog
Çevre Kirliliği Nedenleri
Çevre kirliliği son yıllarda dünya gündemini ciddi manada işgal etmektedir. Bunun başlıca nedenlerinden biri artan insan nüfusu ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimdir. Bu nedenle çevre kirliliğinin nedenlerini bilmek önemlidir. İnsan kaynaklı olsun yada olmasın ekolojik sistemi bozan her türlü oluşum ya da etki çevre kirliliği olarak tanımlanabilir. Çevre kirliliği sadece kirliliğin meydane geldiği ya da oluştuğu yerdeki yaşamı tehdist etmez, dünyanın her...
Çevre Konferans, Sempozyum ve Fuarlar
International Young Water Professionals Conference Toronto / Canada 27 - 30 June 2019 International Water Association (IWA) Events 
Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır
Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalı olarak çalışan kişinin mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 5510 sayılı Kanunun17 nci maddesine göre hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli...
İş Sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Yönetmelikler
  İş Sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Yönetmelikler R.G. Tarihi 1 Maden işyerlerinde İSG Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Y 24.09.2014 2 İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Y. 24.12.2013 3 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik   30.04.2013 4 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Y.   17.07.2013 5 Tozla Mücadele Y. 05.11.2013 6 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Y.   11.10.2013 7 Yapı İlerinde İSG Y. 05.10.2013 8 Maden İşyerlerinde İSG Y. 19.09.2013 9 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Y. Eki 11.09.2013 10 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri...
6331 Sayılı İsg Kanununa Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
6331 Sayılı İsg Kanununa Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları  
V. Ulusal Su Kongresi Davet
Ulusal Su Kongresi : Değerli Akademisyenler / Araştırmacılar; Tarihten günümüze canlıların önemli yaşamsal unsurlarından biri olan su, en stratejik konuların başında gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için su; sosyo-ekonomik gelişme, ekosistemin devamlılığı ve jeopolitik güç demektir. Bu çerçevede akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşlarının katkılarıyla uygulanabilir çözümler getirmek amacıyla Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Nobel Bilim Araştırma Merkezi himayesinde *V....
Karbon Piyasalarına Hazırlık
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Partnership for Market Readiness - Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR)” Projesi için proje uygulama birimine aşağıdaki pozisyon için danışman aranmaktadır. İşin tanımı ve adaylarda aranan yeterlilik kriterleri için tıklayınız. “Project Assistant” (Ref: PMR Turkey PA)  “Procurement Specialist”(Ref: PMR Turkey PS)
Gürültü Kirliliği
Gürültü kirliliğini kısaca tanımlamamız gerekirse, sesin insanlar üzerinde rahatsız edici boyutlara ulaşarak, fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilere neden olma durumudur. Gürültü kirliliğinin günümüz çevre sorunlarının başında gelmesinin temel nedeni metropol hayatı süren milyonlarca insanın bu kirlik ile sık sık karşı karşıya gelmesidir.Özellikle metropollerde gürültü kirliliği yoğun olarak hissedilmektedir. Bu alanlarda yaşanan gürültü kirliliği...
Partikül Giderim Sistemi
1-Tanecik Özelliği; İrilik dağılımı, biçimi (tanecik yuvarlak değil ise filtreye yapışmasın da problem olabilir.), yapışkanlığı (filtreye yapışma), su emme kabiliyeti, (su buharı çoksa su emer ve filtreye yapışabilir.), elektrostatik özelliği (her toz aynı oranda yüklenmez) ve yoğunluğu. İrilik Dağılımı; Uçucu kül boyutu 1 mikron ise çöktürülemez, elektrostatik kuvvet uygulanır veya filtrelenir. 2-Taşıyıcı Gazın Özelliği; Taşıyıcı gazın sıcaklığı, nem oranı, paslandırma özelliği ve tutuşma...
Küresel Isınma
Küresel Isınma ve Neden Olan Gazlar; CO2 (%82), N2O Diazot Mono Oksit, CH4 Metan, CFC Klorofloro Karbon, O3 Ozon (yeryüzü sıcaklığını belirli bir derecede kalmasını sağlar.), SF6 Kükürt Hekzaflorür, CO Karbon Monoksit. Küresel Isınma Nasıl Gerçekleşir? Sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonlarının artması sonucu yeryüzü sıcaklığının yapay olarak yükselmesi durumudur.  Sera gazları, yerküre yüzeyinden yansıtılan, kızıl ötesi radyasyonu hapsedip, bu ışınların uzaya kaçmasını önleyerek, gezenimizin enerji dengesini bozmakta ve yüzey...