İlaç Atıklarının Bertaraf Edilmesi

Ülkemizde ilaç atıklarının bertaraf konusunda özel bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda bir yönetmelik yada tebliğ çıkana kadar, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında yönetilmesi gerekmektedir.  Söz konusu ilaç atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliğinin (Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015, Sayısı: 29314) Ek-4’ünde yer alan Atık Listesinde kaynaklarına göre 18. ve 20’nci gruplar altında yer almaktadırlar.

18. Grup altında tanımlanan ilaç atıkları;

“İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar” başlıklı 18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar ve bu ilaçların dışındakiler için 18 01 09 atık kodu tanımlanmıştır.

“Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar” başlıklı 18 01 07* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar ve bu ilaçların dışındakiler için 18 01 08 atık kodu tanımlanmıştır.

Ayrı toplanmış fraksiyonlarda dahil  belediye atıkları olması durumunda, atık Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar için  20 01 31*, bunların dışındaki ilaçlar için 20 01 32  atık kodunun kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan metin doğrultusunda sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atık ilaçlar için 18’inci bölüm altındaki atık kodları kullanılması ve  söz konusu kurumlardan kaynaklanan ilaç atıklarının bertarafından ilgili hastane, eczane, ecza depoları vb. sorumludurlar.

Hanelerden kaynaklanan atık ilaçlar ise 20’inci  bölüm altındaki kodlar kullanılır ve söz konusu atıkların yönetiminden ilgili belediyeler sorumludur. Sürdürülebilir entegre atık yönetimi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan Atık Getirme Merkezi Tebliği (Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29222 (4.mükerrer)), belediyelerin yönetiminden sorumlu olduğu hanelerden kaynaklanan atık ilaçlarında yer aldığı Tebliğin EK-1’inde belirtilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanmasının sağlamak amacıyla bırakıldıkları Atık Getirme Merkezlerine ilişkin teknik esasları kapsamaktadır.

Söz konusu tebliğin 8. maddesine göre ; “büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri: 1.sınıf atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmek le” yükümlüdürler. 20 01 31* atık kodlu Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar ile 20 01 32 atık kodlu 20 01 31* dışındaki ilaçlar Tebliğin EK-2’sinde 11 nolu grupta yer almaktadır.  Bahsi geçen atıklar sadece 1. sınıf atık getirme merkezlerine kabul edilmektedirler.  Bahsi geçen atıklar bu merkezlerde : paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapakları kilitlenir , yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan yüklemesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar  alınması mümkün olmayan ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan biriktirme ekipmanlarında biriktirilmelidir.

İlaç atıkları ile ilgili sormak istediğiniz surları aşağıdan yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.


Yorum yapın