1 yıl önce
399 Gösterim

Bozok Üniversitesi Çevre Proje Pazarı

Etkinlikler
Bozok Ünv. Erdoğan Akdağ Kampüsü, 66100 Azizli/Yozgat Merkez/Yozgat, Türkiye

Yozgat Bozok Üniversitesi I. Çevre Proje Pazarı etkinliğine başvuracak kişilerin proje özetinde;

  • Amacı,
  • Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
  • Yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
  • Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği ana hatlarıyla belirtilmelidir.
  • Kriterler: Özgün Değer, Yenilikçilik, Ticarileşme potansiyeli, Pazar potansiyeli, Yaygın etkisi, Sosyal çevre niteliği, Çevresel fayda potansiyeli ve Proje Takımı niteliğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

Temel Kavramlar:

Projenin Amacı ve Hedefleri: Projenin amacı ve hedefleri ayrı ayrı kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan ile ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

  • Tarih : 20.03.2023
  • Zaman : 08.00
  • Yer : Yozgat Bozok Üniversitesi
  • Başvuru Linki

 

 

Çevre Proje Pazarı
Çevre Proje Pazarı

 

ETKİNLİK ANA TEMALARI

* Yozgat Bozok Üniversitesi I. Çevre Proje Pazarı Etkinliği Ana Temaları

1. Sıfır Atık

2. Endüstriyel Kenevir

3. Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetim Sistemleri

4. Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü

5. Atıklardan Enerji Üretimi ve Kullanımı

6. Su Tasarrufu

7. Enerji Kaynakları ve Teknolojileri

8. Etkin Doğal Kaynak Kullanımı

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri

10. Hidrojen Enerjisi ve Pil Teknolojileri

11. Enerji Depolama Teknolojileri ve Enerji Verimliliği

12. Akıllı Lojistik ve Akıllı Binalar

13. Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım Teknolojileri

14. Elektrikli Hibrit Araç Teknolojileri

15. Yüksek Performanslı Malzeme ve Teknolojileri

16. Batarya Teknolojileri

17. Yenilikçi Kompozit Malzemeler

18. Biyomalzeme ve Uygulama Alanları

19. İleri Fonksiyonel ve Enerjetik Malzemeler

20. Yeşil Kimya

21. Çevre Koruma

22. Hava/Su/Toprak Kirliliği Kontrolü

23. Atık Su Yönetimi

24. Akıllı Enerji

25. Akıllı ve Sürdürülebilir Çevre

26. Akıllı ve Sürdürülebilir Yaşam

27. Sürdürülebilir ve Ekolojik Uygulamalar

Yukarıda önerilen temalar dışında Çevre ve Enerji Teknolojileri kapsamına giren konularda hazırlanacak projeler de değerlendirmeye alınacaktır.

905 * * * * * * * * *
Favorilere Ekle
Karşılatırmalara Ekle
İstismar Bildir
© 2017-2023 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı