İş Sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Yönetmelikler
İş Sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Yönetmelikler

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Yönetmelikler R.G. Tarihi
1 Maden işyerlerinde İSG Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Y 24.09.2014
2 İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Y. 24.12.2013
3 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik  

30.04.2013

4 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Y.  

17.07.2013

5 Tozla Mücadele Y. 05.11.2013
6 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Y.  

11.10.2013

7 Yapı İlerinde İSG Y. 05.10.2013
8 Maden İşyerlerinde İSG Y. 19.09.2013
9 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Y. Eki 11.09.2013
10 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Y. 11.09.2013
11  

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İSG Hakkında Y.

 

23.08.2013

12 İSG İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

 

29.08.2013
13 Balıkçı Gemilerde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Y.

 

20.08.2013
14  

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Y.

 

22.08.2013

15 İş Hijyeni, Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Y. Eki 20.08.2013
16 İş Hijyeni, Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Y. 20.08.2013
17 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılması Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Y.  

16.08.2013

18 Askeri İşyerlerin İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üreten İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hak.  

16.08.2013

 

19

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri H. Y. 12.08.2013
 

20

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılması Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Y. Eki  

16.08.2013

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Bağlı Yönetmelikler

 

 

R. Gazete Tarihi

21 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Y.  

28.07.2013

22 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

06.08.2013

23 Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri hakkında y. 16.07.2013
24  

Elle Taşıma İşleri Y.

 

24.07.2013

25 İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında y.(2013)  

20.07.2013

26 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair y.  

13.07.2013

27 İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair y.(2015)  

19.11.2015

28 İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair y.(2014)  

18.12.2014

29 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Y. 15.06.2013
30 İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Y. 18.06.2013
31 İSG’ye İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği 26.12.2012
32 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Y. 02.07.2013
33 Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Y. 15.05.2013
34 İSG’ye İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği Eki. 26.12.2012
35 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Y. 25.04.2013
36 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Y.  

25.04.2013

37 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Taslağı  

20.06.2012

38 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Y. 16.04.2013
39 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Y. 30.03.2013
40 İSG’ye İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Eki.  

29.03.2013

41 İSG’ye İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  

26.12.2008

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Bağlı Yönetmelikler

 

 

R. Gazete Tarihi

 

42

 

İSG Risk Değerlendirmesi Y.

 

29.12.2012

43 İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013
44 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Eki.  

29.12.2012

 

45

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında.  

29.12.2012

46 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Y.  

25.01.2013

47 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Y. 19.11.2015
48 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik Eki. 29.12.2012
49 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Y. 29.12.2012
50 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Y. (2014/34/AB)  

30.06.2016

 

51

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Y.  

30.06.2016

52 Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi 05.02.2013