Kentsel Atık Türleri

Kentlerde birkaç farklı türde atık üretilir ve her birinin kendine özel bertaraf gereksinimleri vardır. Atık bertarafından sorumlu ilgili yerel yönetim her bir kentsel katı atıklar için sadece getiren belediye ve miktar bilgilerini kayıt altına alır. Diğer atıklar düzenli olarak kayıt altına alınmaz. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık projesi kapsamında sıfır atık belgesi almış olan atık üreticilerinden bertaraf yada geri kazanım için gönderilen geri dönüştürülebilir atıkların  miktarlarını düzenli olarak bildirilmesini ister.

Evsel Katı Atık (EKA), evlerden, ticari ve endüstriyel kaynaklardan kaynaklanan katı atıkları içerir. Buna inşaat atıkları, kimyasal atıklar, klinik atıklar ve diğer özel atıklar dahil değildir. Evsel katı atıklar düzenli depolama alanlarında bertaraf edilir.

Gıda atıkları, ülkemizde üretilen belediye katı atıklarının ana bileşenidir. Gıda üretimi, işlenmesi, toptan satışı, perakende satışı ve hazırlanması sırasında oluşan atıkları, ayrıca yemek sonrası artıkları ve son kullanma tarihi geçmiş gıdaları içerir. Kolayca koku ve hijyen sorunlarına neden olabilen yüksek oranda parçalanabilir özelliğe sahiptir.

İnşaat atıkları, inşaat, yenileme, yıkım, arazi kazısı ve yol çalışmaları gibi inşaat işlerinden kaynaklanan atıkları içerir. Atık tasnif ve ayrıştırma yoluyla, inert malzeme, mümkün olduğunda ıslah alanlarında dolgu malzemesi olarak kullanılır. Atığın inert olmayan kısmı ve düzensiz olarak münferit noktalarda çöp konteynerlerine atılan kısmı hala düzenli depolama alanlarına gidiyor.

Tehlikeli Atık, AtıkYönetimi Yönetmeliği kapsamında sağlık ve/veya çevre için olası bir risk oluşturduğu belirtilen maddelerden oluşur.

Tıbbi Atık, Tıbbi atıkların Kontrolü Yönetmeliğin’de tanımlandığı gibi çeşitli sağlık, laboratuvar ve araştırma uygulamalarından üretilen atıklardan oluşur. Halk sağlığına yönelik tehlikeyi veya çevreyi kirletme riskini en aza indirecek şekilde uygun şekilde yönetilmesi ilgili yönetmelik doğrultusunda sağlanır.

Bitkisel Atık  Yağlar (BAY), orijinal amaçları için kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın herhangi bir pişirme işleminden insan tüketimi için terk edilen yağları içerir (örn. yağ tutucu atık, kullanılmış yemeklik yağ ve bozulma gibi nedenlerle terk edilen kullanılmamış yemeklik yağ), hane ve lokantalardan kaynaklı olanlar.  Geri dönüşümünü teşvik etmek ve gıda zincirine yeniden girmelerini önlemek için uygun şekilde toplanarak geri kazanım tesilerine gönderilmeleri gerekmektedir.

Özel atıklar arasında hayvan leşleri, çiftlik hayvanı atıkları, radyoaktif atıklar, yağ kapanı atıkları, kanalizasyon çamuru ve su işleri çamurları bulunur. Bu atıkların ayrı ayrı işlenmesi gerekir. Bu atıkların uygun şekilde arıtılması ve bertaraf edilmesi için düzenlemeler geliştirilmelidir. Bu konuda bazı noktalarda halen eksiklikler mevcuttur.

Diğer katı atıklar, deniz dip çamurları ve diğer geri kazanımı ve kullanımı mümkün olmayan hafriyat malzemelerini içerir.

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2022 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı