Membran Biyoreaktör (MBR) Atıksu Arıtma Sistemi

“En ileri teknolojiler dahi doğru planlama ve mühendislik hizmetleri ile desteklenmeli”

Membran Biyoreaktör  Nedir? Membran ile ayırma proses sistemi alışılagelmiş çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok daha küçük bir alanda, daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlamaktadır. Membran Biyo Reaktör Sistemi yüksek oranda (yaklaşık %98) BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile kaliteli çıkış suyu sağlar. Gözle görülür derecede AKM giderimi sağlar. Arıtılmış atıksuyun bulanıklık değerleri düşüktür. (<0.3 NTU) ve SDI değeri (<3) olan çıkış suyu tekrar kullanılabilir ya da sulama yapılabilir niteliktedir. Aynı zamanda NANO teknolojilerde ve RO sistemlerinde geri yıkama suyu olarak kullanılabilir.

MBR Sistemi Nedir?

Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir.  Biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Membran biyoreaktör tipi ( MBR ) atıksu arıtma tesisleri, bir membran ultrafiltre ve aerobik biyolojik arıtma reaktörünün bileşiminden oluşan yeni bir atıksu arıtma teknolojisini kullanır.

Biyolojik reaktör içine daldırılarak negatif basınçta çalışan daldırma tip membran filtre veya biyolojik arıtma gövdesinin dışına kurulan pozitif basınçta çalışan filtreler olarak uygulanabilen bu teknikte biyolojik arıtmadaki atıksu 0,2 mikron büyüklüğünde gözenekleri olan filtre dokusundan geçirilir. Atıksuda bu büyüklüğün üzerinde bulunan tüm katı maddeler tutulurken neredeyse hiç katı madde ve mikroorganizma içermeyen atıksu geri kazanılır. Filtre yüzeyinde sürekli sağlanan akış sayesinde filtrelenen katıların yüzeyde tutunup filtreyi tıkamasının önüne geçilir. Buna rağmen membran filtre dokusu üzerinde biriken atıklar, arıtılmış atıksuyla yapılan periyodik ters yıkama ve kimyasal temizleme süreçleriyle fiziksel ve kimyasal olarak filtreden sökülür. Bu atıklar tekrar biyolojik arıtma sürecine alınır.

Özellikle MBR tekniğinin kullanıldığı durumlarda yüksek arıtım verimliliğinin yanı sıra biyolojik arıtmada çökeltme havuzuna gerek kalmadığı gibi havalandırma havuzu da konvansiyonel yöntemde olması gerekenin üçte biri kadar büyüklükte tasarlanabilir, böylece toplam yerleşim ve inşaat alanında % 70’in üzerinde tasarruf sağlanır.

Membran seçimini etkileyen en önemli faktör, membranın akışıdır. Diğer önemli bir faktör de, membranın maliyetidir. Atıksuyun türüne bağlı olarak da, membran seçimi değişebilir. Arıtılacak atıksu geri kazanılacaksa, daha iyi kalitede su üreten membranlar seçilebilir. Büyük ölçekli tesislerde, maliyeti azaltmak için, maliyeti ucuz yeni membranlar geliştirilebilir. Ayrıca, membranların tıkanma eğilimi az olmalıdır ve kolay temizlenebilmelidirler.

MBR sistemlerinde, azot giderimi de yapılabilmektedir. Havalı reaktör öncesinde, anoksik bölme ilave edilebilmektedir. Anoksik bölme olmadan bile, havalı reaktördeki yüksek biyokütle konsantrasyonlarından dolayı, havalı reaktör içerisinde yer yer anoksik bölmeler oluşabilmekte ve konvansiyonel aktif çamur sistemlerine göre daha yüksek azot giderimleri meydana gelebilmektedir.

Membran Arıtma Siteminin Önemi Nedir?

Bilhassa az alan ihtiyacı ve daha ileri arıtım verimleri amacıyla Membran arıtma sistemleri her geçen gün daha fazla önem kazanmaya devam etmektedir.

Membranın fiziksel bariyeri, MLSS seviyesi ve mikroorganizma kontrolüne bağlı olan durultma işleminden daha istikrarlı bir ürün suyu verir. Arıtma sonrası oluşan çamur sahada susuzlaştırma işlemine tabi tutulamıyorsa, direkt olarak biyoreaktöre verilebilir. 0.08 mikron mertebesinde gerçekleştirilen filtrasyon ile;

 • Dünya Sağlık Örgütü Sulama Suyu Standartlarında,
 • Uluslararası Denizcilik Örgütü bakteriyolojik limitlerinin sağlandığı,
 • AB’nin yayınladığı Yüzülecek Sularda Kalite Talimatnamesi’ne uygun,
 • Patojen, Bakteri ve Virüslerin bulunmadığı
 • <5:5:5 BOD:SS:Azot değerlerinde arıtılmış su kalitesini garanti eder.

MBR İle Aktif Çamur Siteminin Karşılaştırılması

Membran Bio Reaktör Sistemi

Çok iyi kalitede ve mutlak arıtılmış su kalitesi sağlar. Bu sayede arıtılan atıksu geri kazanılarak tekrar kullanılabilir.
Bulanıklık: <1 NTU
Bakteriyolojik Kirlilik: Yok
Yüksek MLSS (8 – 30 g/lt) konsantrasyonunda çalışabildiği için daha küçük hacimli havalandırma tankı kullanılır.
Çamur oluşumu azdır.
Çöktürme tankına ihtiyaç yoktur.
Atıksuyun geri kazanılması sayesinde doğal kaynakların sürdürebilirliği sağlanmaktadır
  Klasik Aktif Çamur Sistemi

Arıtılmış su kalitesi geri kazanıma uygun değildir, deşarj edilmesi gerekir veya filtre edilip hassa su gereksinimi olmayan yerlerde kullanılabilir
Düşük MLSS (3 – 5 g/lt) konsantrasyonunda çalıştığı için daha büyük hacimli havalandırma tankı kullanılır. Yer ihtiyacı fazladır
Çamur oluşumu fazladır.
Çöktürme tankına ihtiyaç vardır
Arıtılan atıksu geri kazanılamayacağı için iyi kalitede su elde edilebilmesi için doğal kaynaklar kullanılmak zorundadır

MBR atık su arıtma sisteminin avantajları başlıca,

 • Son çökeltim tankı ihtiyacı yoktur,
 • Üçüncül filtrasyon uygulamalarına gerek kalmaz,
 • Bu sayede tesis  için gerekli alan ihtiyacı daha azdır.
 • Diğer sistemlerdeki son çökeltim tanklarından farklı olarak katı madde arıtımının kalitesi sistemdeki askıda katı madde konsantrasyonu ve kalitesinden bağımsızdır.
 • Sistemde iyi çamur ve çamur çökme özelliği beklenmediğinden uzaktan kontrol için uygundur.
 • Yüksek çamur bekletme yaşları ile tasarlanmadığı için oluşan çamur miktarı daha azdır.
 • Daha fazla hacimsel yükleme ve çamur arıtmada düşük maliyet.
 • MBR üniteleri biyolojik arıtmaya ve aynı zamanda dezenfeksiyona kimyasal kullanılmaksızın izin vermektedir.
 • UF kalitesinde son ürün elde edildiği için yeniden kullanıma uygundur, daha yüksek kalitede su elde etmek için Ters Ozmos besleme suyu olarak kullanılabilir.
 • İleri otomasyon seviyesi, daha az iş gücü
 • Modüler konseptin aşamalı kuruluma olanak vermesi
 • Çeşitli büyüklük ve kapasitelere adaptasyonun kolaylığı
 • Konteynır haline getirilebilme
 • Kolay taşınım ve kolay kurulum.

MBR Ssiteminin bir takım dezavantajları da bulunmaktadır;

 1. MBR sis-temlerinin uygulanmasına özgü kısıtlamalar,
 2. Tesislerin ilk yatırım maliyetleriyle ve değişken maliyetleriyle (elektrik tüketimi ve membranların işletme süresi gibi) ilişkilidir. Bu durum bu teknolojinin özellikle büyük miktarlardaki atık-suların arıtımı için uygulanması hususunda bir dezavantaj oluşturmaktadır.
 3. MBR‟nin kullanımı, çok daha katı deşarj kuralları söz konusu olduğunda veya suyun ıslah edilmesi gerektiğinde daha yerinde olacaktır. Özellikle bu teknoloji membran ve membran prosesi maliyetlerinin düşmeye devam ettiği sürece daha da uygun maliyetli bir hal alacaktır.

MBR Sisteminin Kullanım Alanları;

 1. Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı
 2. Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar
 3. Yüksek kirlilik içeren suların arıtımı
 4. Atıksulardan sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
 5. Konvansiyel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz kaldığı projeler
 6. Kapasite artışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
 7.  Yüksek su tüketimi olan proseslerde atık suyun geri kazanımı

Membran  Modül;

Membran Yapısı Özel pvdf
Membran Tipi Dış çalışma için burgulu içi boş elyaf
Fiber Destek Yapısı Polyester
Gözenek Ölçüsü 0.03 µm
Fiber Dış Çapı 0.1 Inch (2.6 Mm)
Konserveleme Metaryali Özel epoksi birleşimi
Modül Çerçeve Metaryali 316 Paslanmaz çelik
Geçen Su Boru Materyali ABS, PVC, PE manifoldlar
Depolama Solüsyonu Gliserin

 “Örnek” Atıksu Arıtma Tesisi İçin Kapasite Bilgileri;

Atıksu Debisi: 600 m3/gün için sistem bilgileri.

Giriş KOI Konsantrasyonu: 1.500 mg/l

Giriş BOI Konsantrasyonu: 800 mg/l

Giriş AKM Konsantrasyonu: 700 mg/l

Ph: 6 – 9

Atıksu Arıtma Tesisi aşağıdaki üniteleri içermektedir:

 • Ön Arıtma ve Dengeleme-Terfi Sistemi
 • Döner Elek
 • Nötralizasyon Sistemi
 • Membran Biyolojik Reaktörler (İkili modül – toplam 24 adet Membran, Geçirgenlik: 0,4 µm)
 • Çamur Susuzlaştırma Sistemi
 • Debimetre
 • Numune Alma Cihazı
 • Deşarj Rögarları

Membran Teknolojileri adlı yazımıza göz atmak ister misiniz?
Elektrodiyaliz Membran Prosesleri adlı yazımıza göz atmak ister misiniz?
Tübüler Membran Modülü adlı yazımıza göz atmak ister misiniz?

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2022 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı