Çevre Ölçüm Laboratuvarı; Çevre Ölçüm Laboratuvarı açmak için bilmemi laboratuvarı açmak için bilmemiz gereken mevzuatlar nelerdir bunlara bir bakalım. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği ISO 17025 Standardı ve ISO 17025 akreditasyon belgesi Özel yada kamuya ait olsun, tüm çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlar, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermektedir. Söz konusu...
Yeşil Pazarlama
Yeşil Pazarlama Nedir? Yeşil Pazarlama Nedir sorusuna, tüketici istek ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü çevre ve doğa dostu pazarlama faaliyetlerini içeren süreçler bütünü olarak cevap verebiliriz. Peattie (1995)’e göre yeşil pazarlama; Tüketici ve toplum ihtiyaçlarının karlı ve sürdürülebilir bir şekilde belirlenmesi, tahminlenmesi ve karşılanmasından sorumlu bütünsel bir yönetim sürecidir. Fuller (1999) ise yeşil pazarlamayı, ürünlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımında...