Tıbbi Atıklar

Tıbbi Atıklar

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar evsel katı atıkların dışında havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmekte ve bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel tedbirler alınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların sebep olabileceği tehlike risklerinin ortadan kaldırılması için bu atıkların toplanması, … Devamını oku…

Membran Biyoreaktör (MBR) Atıksu Arıtma Sistemi

“En ileri teknolojiler dahi doğru planlama ve mühendislik hizmetleri ile desteklenmeli” Membran Biyoreaktör  Nedir? Membran ile ayırma proses sistemi alışılagelmiş çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok daha küçük bir alanda, daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlamaktadır. Membran Biyo Reaktör Sistemi yüksek oranda (yaklaşık %98) BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile kaliteli çıkış … Devamını oku…

Turizmin Çevresel Etkileri Nelerdir?

Turizmin Çevresel Etkileri

 Bu yazımız da “Turizmin Çevresel Etkileri Nelerdir?”  sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen ve Türkiye’nin ulusal kaynaklarından biri olan turizm sektörü son yirmi yılda dünya ortalamalarına göre gelişme eğilimindedir. Turizm sektörü ülkemizde 1990 yılında günümüze kadar hemen hemen iki katından daha fazla büyüme göstermiştir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde insanların … Devamını oku…

Çevre Ölçüm Laboratuvarı Nasıl Açılır, Neler Gereklidir, Hangi İzinler Alınmalıdır?

Çevre Ölçüm Laboratuvarı; Çevre Ölçüm Laboratuvarı açmak için bilmemi laboratuvarı açmak için bilmemiz gereken mevzuatlar nelerdir bunlara bir bakalım. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği ISO 17025 Standardı ve ISO 17025 akreditasyon belgesi Özel yada kamuya ait olsun, tüm çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlar, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi Çevre … Devamını oku…

Yeşil Pazarlama Nedir?

Yeşil Pazarlama

Yeşil Pazarlama Nedir? Yeşil Pazarlama Nedir sorusuna, tüketici istek ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü çevre ve doğa dostu pazarlama faaliyetlerini içeren süreçler bütünü olarak cevap verebiliriz. Peattie (1995)’e göre yeşil pazarlama; Tüketici ve toplum ihtiyaçlarının karlı ve sürdürülebilir bir şekilde belirlenmesi, tahminlenmesi ve karşılanmasından sorumlu bütünsel bir yönetim sürecidir. Fuller (1999) ise yeşil pazarlamayı, … Devamını oku…

Rüzgar Enerjisinde Rekor

Türkiye geçen yılın ilk yarısına göre rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü artış miktarı bakımından ikiye katlayarak rekor kırdı. Rüzgarda geçen yılın ilk altı ayında işletmeye giren santrallerin kapasitesi 244 megavat olarak hesaplandı. Rüzgarda kapasitenin 3424 megavata ulaştığı Türkiye’de, son 5 yıl içinde yılda ortalama 500 megavat kapasite artırımı gerçekleşirken, sadece bu yılın ilk altı ayında ilk … Devamını oku…