Kompost Aşılama

Bitkilerin uygun büyüme ve gelişmeleri için,  uygun konsantrasyonlarda besin maddelerine etkili bir şekilde erişebilmelidirler. Temel elementler, birkaç bölüme ayrılabilir,  birincil makro nütriend maddeleri (azot, fosfor ve potasyum), ikincil makro nütriend (kalsiyum, magnezyum ve sülfür) ve mikro nütriend maddeleri (klor, demir, bor, manganez, çinko, bakır, nikel ve molibden ) (Castro ve Gómez, 2010). Günümüzde, bitkiler için … Devamını oku…

Kompostlaştırma İşleminin Nitruentler ve Mikroorganizmlar ile Desteklenmesi

Kompostlaştırma genel olarak farklı organik muhtevalara sahip organik maddelerin aerobik olarak mikroorganizmalara yardımıyla daha kararlı bileşiklere dönüştürme işlemidir. Elde edilen kompost ürünü, toprağın fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulanabilecek bir yapıdadır. Zira kompostun tarımda kullanımı sınırlıdır, bunun nedenleri arasında öncelikle komostun uzun dönemli etki içermesi ve bu etkinin ürüne uzun dönemlerde etki etmesidir. … Devamını oku…

Plastik Kullanımı ve Tehlikeleri Nedir?

Doğa üzerinde hazır olarak bulunmayan ve insan tarafından yapılan maddelere plastik denilmektedir.Doğanın farklı elementlerinin şekil ve biçim verilmesi ile plastik maddeler oluşturulmaktadır. Özellikle petrolün farklı biçimlerde işlenmesinin ardından çeşitli maddeler kalır. Bu kalan malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirilmesinden sonra plastik oluşturulmaktadır. Doğa için oldukça zararlı olan maddenin üretiminin bir kısmı petrol üzerinden yapılmaktadır. Bazı plastik maddelerin … Devamını oku…

Kazancım Atık Üçüz Dönüşüm – Triple Transformation

Son yıllarda yaşanan sosyal konularda kuşaklar arasındaki farklılıkların nitelendirmesi, teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler, sürdürülebilirlik gibi kavramların harmanlanması ile girişimler perspektiflerine üçlü dönüşüm kavramını alması çok da uzak değil, Üçlü Dönüşüm kavramı ise Sosyal, Çevresel ve Teknolojik gelişmeleri odağına alacak bir yaklaşımı referans almayan girişimlerin başarılı olması pekte mümkün görülmüyor. Kazancım Atık olarak, Üçüz Dönüşüm … Devamını oku…

Atık Sektörü ve Dijital Dönüşüm

Atık söktürü 80 milyondan fazla atık üreticisi olan yerel yönetimler, çevre lisanslı toplama taşıma, bertaraf geri kazanım ve bertaraf tesisleri olmak üzere binlerce kurum ve on binlerce çalışanı olan ülkemizin ev büyük sektörlerinden biridir. Bu kadar kullanıcıyı, çalışanı firmayı bünyesinde barındıran bir sektörün geleneksel yönetim anlayışı ile sürdürülebilirliği mümkün değildir. Bu kadar değişken unsura sahip … Devamını oku…

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04. Nisan 2019 Tarih ve 30735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1. Sıra No’lu, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Tebliğe ulaşmak için tıklayın) ile Çevre Kanunun Ek-1 sayılı listesinde (Çevre Kanunu ve Ek-1 Listeye ulaşmak için tıklayın)yer alan  ürünler için piyasaya süren ve ithalatçısından tahsil edilecek Geri Kazanım … Devamını oku…

Yeraltı Suyu Kirliliği Nedir?

Yeraltı suyu kirliliği tanımından önce su kirliliğinin ne olduğunu bilmek gerekirse nehir, göl, deniz, okyanus ve yeraltı sularının barındırdığı bölgede görülen kirliliğe su kirliliği denilmektedir. Oluşmakta olan su kirliliği hem kendisine hem de çevresinde bulunan canlılara da fazlasıyla zararlı olmaktadır. Kirli suyun oluşma süreci atık suların yeterli bir şekilde arıtmadan geçmeden yani Evrensel atıklar ve … Devamını oku…

Deniz Kirliliği Kaynakları ve Nedenleri Nelerdir?

Denize girmeye veya seyretmeye gidildiğinde görülen kirlilik herkesi rahatsız etmektedir. Denizin üzerinde ve içinde her türlü plastik, çöp ve sanayi atıklarını görmek maalesef ki mümkün. Deniz kirliliği, sadece insanların attıkları plastik veya çöplerden kaynaklanmaz. Tarımsal ve endüstriyel bazı problemler de denizlerdeki kirliliğe neden olur. Deniz kirliliğini şöyle tanımlayabiliriz; partiküllerin, kimyasalların, evrensel atıkların, tarım ve sanayiden … Devamını oku…

Elektromanyetik Alan Kirliliği Nedir?

Elektromanyetik alan kirliliği, yaşanılan alanda bulunan radyo frekans dalgası yayan radyo, elektrik akımı taşıyan kablo ve cep telefonu baz istasyonu, trafolar, yüksek gerilim hattı, mikrodalga ev aletleri tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Elektromanyetik alan insan ve diğer canlıların üzerinde zarar veren etkiler yaratan elektromanyetik alanlar olarak bilinmektedir. Kentten çok fazla uzakta ve ormanın ağaçlarla dolu olduğu bir … Devamını oku…

Işık Kirliliği Nedir

Işık Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Hava kararınca insanlar daha iyi görebilmek, daha ışıltılı çevrede yaşamak, daha kolay çalışmak, kendini güvende hissetmek, turizm ve ticari anlamda iyi reklam yapabilmek için aydınlatmalar kullanır. Dünyada ve ülkemizde maalesef son zamanlarda çok yanlış aydınlatma uygulamaları var. Bu uygulamalar her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Işık kirliliği; yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış yönde ve yanlış miktarda aydınlatma … Devamını oku…