Çevre Mühendisliği İş İmkanları
PRIMA Vakfı Stajyer Arıyor PRIMA Programı, 2018 yılında faaliyete geçerek Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projeleri desteklemektedir. Programın uygulama mekanizması olarak uluslararası ortak proje çağrıları açmak ve yürütmekle yükümlü PRIMA Vakfı’nda görev alacak stajyerler aranıyor. Stajın süresi 9 ay, aylık brüt ücret 1200 Avro’dur. Başvurular 5 Kasım 2018 tarihine kadar açıktır. Stajyer adaylarında...
Aktif Çamur Sistemleri
Temel olarak Aktif Çamur Sistemleri Atık içerisinde bulunan kirleticilerin mikro organizmalar tarafından enerji temini amaçlı bir besin kaynağı olarak kullanılmasına dayanmaktadır. Kirleticiler organik veya inorganik olabilmektedir. Bu nedenle kirleticiler diğer mikro organizmalar için besin kaynağı olabilecek durumda ise, biyolojik arıtma tercih edilebilir. Fakat kirleticiler fiziksel ya da kimyasal kirletici ise o zaman kimyasal arıtma ya da ileri arıtma yöntemleri tercih edilmelidir. Biyolojik arıtma...
Görüntü Kirliliği Yasal Mevzuatı İnsanın görme alanına girdiğinde insan tabiatına hoş gelen, onu rahatsız etmeyen görüntülere güzel; insanı rahatsız eden, bir şekilde olumsuz etkileyen görüntülere de çirkin denilebilir. Bu tanıma uygun olarak  insanların doğal çevrede yapmış olduğu olumsuz değişikliklerle sağlıklı insanların görüntü alanlarının kişileri  rahatsız edici hale getirilmesine “görüntü kirliliği” denilmektedir. Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması insanları...
Gri Su Kaynakları
Gri Su Nedir? Gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki bir evden kaynaklanan atık suların genel adıdır; yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen atık sulara veril addır. Gri su kirletici olarak sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik maddelerinin atıklarını, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Gri su evsel atık sular içinde en...
Ekosistem Değerlendirme Raporu
Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması Ülkemizde ekosistem özelliğinin olumsuz yönde etkilenmesi ihtimali olan yatırım projelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulusal ve Uluslar arası Finans Kuruluşları tarafından hazırlanması istenmektedir. Eko Sitem Değerlendirme Raporu, ÇED işlemleri aşamasında istenmektedir. Rapor içeriğinde  yörede bulunan hassas türlerin tespiti, korunma şekilleri, en az kayıpla faaliyetin işletmeye alınması gerekmektedir. İşletme aşamasında ekosistemin korunması için alınacak önlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Ekosistem...
Çevre Mühendisi Maaşları
Bu yazımızda sizlere  Çevre Mühendisi Maaşları hakkında bilgi aktaracağız. Son yıllarda üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden binlerce Çevre Mühendisi mezun olmaktadır. Normal şartlarda Çevre Mühendisliği çalışma alanları oldukça geniş olmasına rağmen, yanlış politikalar nedeni ile  Çevre Mevzuatına giren "Çevre Görevlisi" ibaresi nedeni ile Çevre Mühendisleri mezun olduklarında iş bulmakta sıkıntılar yaşamaktadırlar. İş bulsalar dahi çevre mühendisi maaşları sadece bu nedenle düşmektedir. Söz konusu...
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır, söz konusu değişiklik ile ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.  Söz konusu yönetmelik kapsamında, Çevre lisansı konuları için EK-3C’ de yer alan belgelerin önemli bir kısmını Teknik Uygunluk Raporu oluşturmaktadır. Söz konusu raporların bir kısmı için, rapor formatları ilgili Yönetmeliklerde yer alırken, önemli bir kısmı için ise bu formatların yine ilgili...
Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi » Ambalaj Atık Toplama Ayırma Tesisi » Atık Akü Geri Kazanım Tesisi » Atık Pil Geri Kazanım Tesisi » Atık Ara Depolama Tesisi » Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisi » Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi » Atık Yakma ve Birlikte Yakma Tesisi » Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi » Bitkisel Atık Yağ...
Yazı/Rapor Formatları
Yazı/Rapor Formatları YAZI FORMATLARI - İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Talep Dilekçesi Formatı - İl Müdürlüğü Uygunluk ve Muafiyet Yazısı Formatı RAPOR FORMATLARI - Hava Emisyonu Ölçüm Özet Rapor Formatı - Emisyon Ölçüm Rapor Formatı - Emisyon Valilik Tespit Raporu Formatı - Akustik Rapor Formatı - Kütle Denge Tablosu
Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi Sağlanması Gereken Fiziksel Şartlar ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR Tesisin Adı                                : Tesisin Adresi                          : Çevre Lisansının Konusu        : Ambalaj Atığı Geri Kazanımı İlgili Yönetmelik      ...