Sert Su ve Arıtma Yöntemleri Nelerdir?

54

Sert Su ve Arıtma ve Su Sertliği Nedir?

Su içerisinde çökelebilecek kadar fazla miktarda iyon bulunuyor ise, bu su sert su olarak tanımlanabilir. Kısaca kalsiyum, magnezyum ve ağır metal iyonları bakımından zengin olan sular sert sulardır. Sert sular sabun ile birleşerek çökelek oluşturur bu nedenle sert suların köpürmesi zordur. Su numunesindeki bütün çok yüklü katyonların toplam konsantrasyonuna eşdeğer kalsiyum karbonat konsantrasyonu cinsinden ifadesine sertlik denir.

Geçici Su Sertliği Nedir?

Suların, bikarbonat iyonu, HCO3 içerdiği durumlarda geçici su sertliği denir. İçeriğinde HCO3 (aq) olan su ısıtılırsa, bikarbonat iyonu CO3 2-, CO2 ve su vermek üzere kolayca parçalanır. CO3 2- sudaki çok değerlikli katyonlarla reaksiyona girerek CaCO3 MgCO3 karışık çökeltisini ve kazan taşı adı verilen tortuyu meydana getirir. Kazan taşının meydana gelmesi buhar üreten endüstriyel kazanlarda ve buharla çalışan termik santrallerde oldukça büyük problemlere neden olabilir. Kazan taşının oluşumu su ısıtıcılarının verimliliğini azaltır ve kazanın aşırı ısınarak patlamasına bile neden olabilir. Geçici sert su, su arıtma tesisinde suya sönmüş kireç [Ca(OH)2] katılarak metal karbonat çökeltisinin ortamdan uzaklaştırılması ile yumuşatılabilir. Su içerisindeki baz, bikarbonat iyonu ile reaksiyona girerek su ve karbonat iyonu meydana gelir. Karbonat iyonu Ca2+ gibi M2+ iyonları ile tepkimeye girerek metal karbonatları halinde çöker.

HCO3 + OH ——> H2O + CO3 2-

CO3 2- + Mg2+  ——> MgCO3 (k)

Kalıcı Su Sertliği Nedir?

HCO3 yanında önemli miktarlarda, SO42- gibi çeşitli anyonlar da içerir. Kalıcı sertliğe sahip suları yumuşatmak için, suya Na2CO3 (çamaşır sodası) eklenir. Ortamdaki Ca2+ ve Mg2+ gibi katyonlar karbonatlar halinde çöktürülür. Geriye kalan su Na+ iyonu içeren yumuşamış sudur. Ca2+ ve Mg2+ iyonlarını içeren su sabun ile çökelti oluşturur ve köpürmeyi engeller. Banyolarda ıslak zeminlerde gözlenen tortu, kalsiyum ve magnezyum sabunlarının bir karışımıdır. Bir çökeltinin oluşumu sabunların ve şampuanların köpürmesini engeller.

  • Sert suların sabun ve deterjan sarfiyatı fazladır, sabunlar geç köpürür. Suyun içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum, sabunların bileşiminde bulunan sodyum ve potasyum ile yer değiştirerek tamamen giderildikten sonra sabun köpürür.
  • Sudaki sertlik zamanla kendiliğinden veya su ısıtıldığında çabuk bir şekilde çözünürlüğünü kaybeder ve temasta bulunduğu yüzeylere yapışmaya başlar. Su borularının içi hızla dolar, su basıncı ve akışı azalır. Suyun ısıtıldığı yüzeylerde daha da artan kireçlenme, yalıtkanlığa sebep olur ve elektrik tüketimini artırır. Kalorifer tesisatındaki kireçlenme yakıt tüketiminin artmasına sebep olur.
  • Sert sular ısıtma sistemlerinde kullanılmak için uygun değildir. Özellikle sıcak su tesisatı, buhar kazanları, ısıtma sistemleri gibi tertibata ait boruların kısa zamanda kireçtaşı bağlamasıyla iç cidarlarının daralmasına neden olur.
  • Sert suların kullanıldığı dokuma sanayiinde boyaların dokular içerisine tam olarak nüfuz etmesi güçleşir.
  • Sert sular evlerde ve işyerlerinde mutfak işlerinde kullanılması açısından da uygun değildir.

Sert Sular Nasıl Yumuşatılır?

– Soda-Kireç Metodu

– Alüminyum Sülfat ve Şap Metodu

– Trisodyum Fosfat Yöntemi

– Permutit Yöntemi

– İyon Değiştiricileri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here