Sinop nükleer santralinden ilk elektrik 2023 yılında alınacak

Türkiye ile Japonya arasında, “Türkiye’de Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptı” imzalandı.

Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı Milletlerarası Andlaşma’ya göre Sinop’ta ya da şartların gerektirmesi durumunda başka bir yerde nükleer santral kurulacak. Santralin kurulacağı ormanlık araziler dâhil alan, mülkiyeti hariç olmak üzere bedelsiz devredilecek. Projede Türk şirketleri de görev alacak. Santrali inşa edecek proje şirketinin yüzde 51’i Japonlara, yüzde 49’u Türkiye’ye ait olacak. Nükleer santral için Mitsubishi Heavy Industries’in teknolojisi kullanılacak.

Japonya Hükümeti, Proje için gerekli olan finansmanın uygun Japon finans kurumları, özellikle Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ve Nippon İhracat ve Yatırım Sigortası tarafından sağlanmasını güçlü bir şekilde destekleyip teşvik edecek. Bu finansman sağlandığında, yararlanma usullerinin yanı sıra şartları ve koşulları, Proje Şirketi ile uygun Japon finans kuramları arasındaki finansman anlaşması ile belirlenecek.

Nükleer santral ATMEA1 reaktör tipinde dört üniteden oluşacak. Projenin maliyeti proje finansmanı şeklinde (%70) borç ve Japon Konsorsiyumu ve EÜAŞ ve/veya Türk Konsorsiyumu tarafından (%30) öz sermaye katkısı kombinasyonu yoluyla finanse edilecek.

Dört ünitenin işletmeye alınma yılları sırasıyla ünite 1 için 2023, ünite 2 için 2024, ünite 3 için 2027 ve ünite 4 için 2028 olarak belirlendi. Türkiye Japonların kuracağı santralden en az 20 yıl elektrik alacak, fiyatı, 20 yılın ortalaması olacak. Tarife fizibilite çalışması sonucuna ve fiyat ayarlama mekanizmasına tabi bulunacak.
Türkiye’yi temsilen EÜAŞ proje şirketinde, özsermayenin yüzde 49’una, Japonya ise yüzde 51’ine sahip olacak. Kullanılmış yakıt ve radyoaktifin ortadan kaldırılması Türkiye’nin sorumluluğunda bulunacak.
1100 Megavat elektrik gücünde olacak santral, çevreye daha duyarlı, daha az atık üretiyor. Santral, uçak çarpmalarına karşı zırhlı koruma kabına sahip olacak ve binalar ile ciddi kazaların etkilerini azaltacak şekilde yapılacak. Hükümet proje için alternatif bir saha önerebilecek.

Son Makaleler