Anasayfa Blog Çevre Haberleri Tehlikeli ve Tehlikesiz, Geçici Mobil Atık Depolama Sistemleri

Tehlikeli ve Tehlikesiz, Geçici Mobil Atık Depolama Sistemleri

Çevre Portal, Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında işletmelerde kurulması gereken tehlikeli ve tehlikesiz Geçici Mobil Atık Depolama ihtiyaçları için mobil çözümler üretiyor.

2 Nisan 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2016 internet sitesinde yer alan duyurusundaki şartlarını karşılayan Geçici Mobil Atık Depolama Ünitesi (MADÜ) ile hem maliyetlerinizi azaltacak hem de olası ilk yatırım ve inşaat maliyetlerini azaltarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmeniz sağlanacaktır.

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişi görevlendirilmeli ve bu kişinin, adı ve telefonu valiliğe bildirilmeli.

Çevre Standartlarına uygun, çevresel uygunluk sertifikasına sahip geçici atık depolama üniteleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı (Sahası) Özellikleri:

•Üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak nitelikte olması,
•Atıkların hepsinin etiketli olması,
•Her bir atığın depoya giriş tarihinin, miktarının ve atık kodunun belirtilmiş olması,
•Geçici depolama alanından sorumlu personelin belirlenmiş olması,
•Zeminin geçirimsiz olması,
•Sızma veya dökülmelere karşın absorban maddelerin bulundurulması,
•Sızma ve dökülme durumunda atıkları toplayacak bir drenaj kanalının ve toplama havuzlarının bulunması,
•Yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması,
•Dışarıdan içeriye izinsiz olarak girişe izin vermeyecek yapıda olması,
•Alanın girişinde tehlike ve riskleri belirten uyarı levhalarının bulunması,
•Birbiri ile etkileşime girebilecek atıkların farklı bölmelerde muhafaza edilmesi

gerekmektedir.

İletişim

Telefon : 0850 840 55 79

Email    : info@cevreportal.com

Web      : www.cevreportal.com

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2022 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı