Ana Sayfa İncelemeler Teknik Uygunluk Raporu Hazırlanması

Teknik Uygunluk Raporu Hazırlanması

0
1211

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır, söz konusu değişiklik ile ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.  Söz konusu yönetmelik kapsamında, Çevre lisansı konuları için EK-3C’ de yer alan belgelerin önemli bir kısmını Teknik Uygunluk Raporu oluşturmaktadır. Söz konusu raporların bir kısmı için, rapor formatları ilgili Yönetmeliklerde yer alırken, önemli bir kısmı için ise bu formatların yine ilgili Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirleneceği ifade edilmektedir. Çözüm Ortağı Firmalarımız her tür lisans konulu faaliyetlerin Teknik Uygunluk Raporunu hazırlamaktadır.

Teknik Uygunluk Raporu Hazırladığımız Başlıklar

 • ATY Teknik Uygunluk Rapor Formatı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Rapor Formatı
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Teknik Uygunluk Raporu Formatı
 • AEEE İşleme Tesisi
 • Atık Akü Geri Kazanımı
 • Atık Pil Geri Kazanımı
 • Atık Yağ Geri Kazanımı
 • Bitkisel Atık Yağ Kazanımı
 • Hurda – ÖTA İşleme Tesisi
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı
 • ÖTA Geçici Depolama
 • PCB Arındırma
 • Tehlikeli Atık Geri Kazanımı
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Tanker Temizleme Teknik Uygunluk Raporu
 • Bitkisel Yağ Ara Depolama
 • Biyokurutma Teknik Uygunluk Raporu
 • Biyometanizasyon Teknik Uygunluk Raporu
 • Kompost Teknik Uygunluk Raporu
 • Mekanik Ayırma Teknik Uygunluk Raporu

HENÜZ YORUM YOK