Tesis ve Firmaların Yerine Getirmesi Gereken Çevresel Yükümlülükler

Tesis ve Firmaların Ocak Ayında  Yerine Getirmesi Gereken Çevresel Yükümlülükler

 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 14. Madde c bendi gereği, “Atık Pil Geri Kazanım Tesisleri”ni işletenler İşletme Planlarını her yıl ocak ayı içinde (ocak ayının son mesai gününe kadar.) ilgili valiliğe göndermelidirler.
 • Pil Üreticileri, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 26. Maddesi gereği, 2 no’lu ekinde yer alan “Kota Uygulaması Müracaat Formu”nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar kota uygulaması izni için Bakanlığa müracaat ederler. İşletmeler bu formda üretilen, ithal edilen ve piyasaya sürülen pillerin türü, üretim ve satış miktarları ile atık pillerin yönetimine ilişkin bilgileri ve ilgili belgeleri beyan ve ibraz ederler. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir.
 • Pil Üreticileri, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 30. Maddesi gereği, 3 no’lu ekinde yer alan “Depozito Uygulaması Müracaat Formu”nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar depozito uygulaması izni için Bakanlığa müracaat eder. İşletmeler bu formda üretilen, ithal edilen ve piyasaya sürülen akümülatörlerin türü, üretim ve satış miktarları ile atık akümülatörlerin yönetimine ilişkin bilgileri ve ilgili belgeleri beyan ve ibraz eder. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir.
 • Maden işletmecileri, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 9. Maddesi 2. bendi gereği, doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına ilişkin hazırlamış olduğu uygulama takvimine göre yapılan çalışmaları yıllık izleme raporları şeklinde ilgili(Değişik ibare:RG-28/9/2012-28425) çevre ve şehircilik il müdürlüğüne Ocak ayı sonuna kadar sunmalıdır.

Tesis ve Firmaların Şubat Ayında  Yerine Getirmesi Gereken Çevresel Yükümlülükler

 • Ekonomik operatörler (Araçların ve bunların parça ve malzemelerinin üretici, dağıtıcı ve ithalatçıları ile ömrünü tamamlamış araçların toplama, sökme, kesme, parçalama, geri kazanma, geri dönüştürme işlemlerinden herhangi birini yapanlar) Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği 20. maddesi1. Bendine göre, bu yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yeniden kullanım-geri kazanım ve yeniden kullanım-geri dönüşüm oranlarına ilişkin Ek-4’te yer alan tabloları her yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.
 • Üreticiler, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği 20. Maddesi 2. bendine göre, yıllık olarak iç piyasaya sürülen, ihraç ve ithal edilen miktarlar ile 8 inci maddedeki yükümlülüklerine ilişkin faaliyetlerini içeren bir raporu her yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa vermelidir.
 • Atık yağ üreticileri (Faaliyetleri esnasında Ek-1’de belirtilen atık yağların oluşmasına neden olan, kaynağın bilinmemesi durumunda ise bu atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek  ve tüzel kişileri,) tarafından Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 9. maddesi birinci fıkrası e bendi kapsamında, (Değişik:RG-5/11/2013-28812) maddeye göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar çevre ve şehircilik il müdürlüğüne göndermelidir.
 • Yağ üreticileri (Rafineri hariç olmak üzere orijinal kullanım amacına uygun olarak yağ üreten, ithal eden veya kendi markası ile piyasaya sürenler veya atık yağları işleyerek ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelere uygun baz yağ veya petrol ürünlerine dönüştürebilen tesisleri işleten gerçek ve tüzel kişileri), Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 12. maddesi birinci fıkrası kapsamında, bir önceki yıl piyasaya sürülen yağ miktarlarını EK-3’de yer alan Yağ Beyan Formu ile her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür (Söz konusu bildirim yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından üyeleri adına topluca yapılabilir.).
 • Ambalaj üreticileri, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 9. maddesi birinci fıkrası d bendi kapsamında, bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için Ek–4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için ise Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne göndermelidir.
 • Ambalaj tedarikçileri, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 10. maddesi birinci fıkrası b bendi kapsamında, bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajları için Ek-6’da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmelidir.
 • Ambalaj atıklarını piyasaya sürenler, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 11. maddesi birinci fıkrası d bendi kapsamında, miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermelidir. Yetkilendirilmiş kuruluş üyesi ise bu işlemleri yetkilendirilmiş kuruluş yapmalıdır.
 • Ambalaj atıklarını piyasaya sürenler, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 11. maddesi birinci fıkrası ğ bendi kapsamında, kaynakta ayrı toplanan, geri dönüştürülen ve geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarına ait belgelerini, elektronik yazılım programı üzerinden 18 inci maddedeki hükümler doğrultusunda her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermelidir. Yetkilendirilmiş kuruluş üyesi ise bu işlemleri yetkilendirilmiş kuruluş yapmalıdır.
 • Satış noktaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 13. maddesi birinci fıkrası c bendi kapsamında, poşet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla, yapılan çalışmalarını her yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmelidirler.
 • Piyasaya sürenler Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18. maddesi birinci fıkrası kapsamında, yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluş; toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara ait belgeleri, elektronik yazılım programı üzerinden her yıl Şubat ayı sonuna kadar sunar.
 • Piyasaya sürenler depozito sistemini uyguluyorlar ise, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18. maddesi 10. fıkrası kapsamında, piyasaya süren tarafından tercih edilen depozito uygulamasına ilişkin bilgi ve belgeler elektronik yazılım programı üzerinden her yıl Şubat ayı sonuna kadar sunulur. Bu belgeler beş yıl süreyle saklanır.
 • Kaplamacılar, Ömrünü Tamamlamış lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 10. maddesi 3. fıkrası kapsamında, kaplanan ve/veya kaplanamayacak durumda olan lastik miktarlarıyla ilgili kayıtları tutar. Bu kayıtlar EK-3’te yer alan kaplamacı müracaat formu ile her yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilir. Bakanlık gerekli durumlarda beyanları yeminli mali müşavirlere kontrol ettirebilir. Bunun için yapılacak harcamalar, ilgili firma tarafından karşılanır. Tutulan kayıtlar gerektiğinde ibraz edilmek üzere üç yıl boyunca muhafaza edilir.
 • Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 9. maddesi 1. fıkrası d bendi kapsamında, her yıl Şubat ayı sonuna kadar Ek-3’te yer alan Uygunluk Beyan Formunu doldurarak Bakanlığa sunmalıdır.

Benzer Yazılar

Yorumlar

SosyalMedyada Biz

1,546BeğenenlerBeğen
320TakipçilerTakip Et
202TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

Çevre Politikaları

Çevre politikaları ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri ile değişiklik gösterse de küresel çevre politikaları ve uluslararası sözleşmeler bu politikalarda etkilidir. Bu durumda...

Yerli Otomobil Fabrikasının ÇED Raporu Tamam

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde...

Tarımda Dron Teknolojisi

Günümüzde hemen hemen tüm sektörlerde dron kullanımı hızla artıyor, ancak tarım endüstrisinde dron kullanımı da çok yeni bir sektör. Bazı uluslararası...

Covid-19 Salgını Tonlarca Tıbbi Atığa Neden Olmakta.

Bu süreçte sağlık çalışanları da kişisel koruyucu ekipmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde Covid-19 hasta sayısının artması ile bu hastalar...

Karacabey Longozu

Marmara denizinin güney kısmında yer alan ve bu denize dökülen akarsuların birleşmesi ile oluşan Susurluk Irmağı Bursa ilimizin Karacabey İlçesine bağlı Yeniköy...