Tesislerin Çevre Mevzuatı Gereği Sağlanması Gereken Fiziksel Şartlar