Tıbbi Atıklar

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar evsel katı atıkların dışında havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmekte ve bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel tedbirler alınması gerekmektedir.

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların sebep olabileceği tehlike risklerinin ortadan kaldırılması için bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafına kadar yönetiminin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir. Hükumetimiz bu bilinçle hareket ederek ülke şartlarına en uygun, moadern ve en etkili yöntemlerle söz konusu atıkların yönetimini sağlamak için çalışmaktadır.

Özellikle tıbbi atıkların sterilizasyon yöntemiyle zararsız hale getirilmesi yönünde belediyelerle yakın işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, ülkemizdeki ilk modern tıbbi atık yakma tesisi İstanbul’da Başbakanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde hayata geçirilmiştir.

Tıbbi atıkların tekniğine uygun olarak bertarafı konusunda 2003 yılına kadar ülkemizde toplam 4 tesis bulunmakta iken, bu sayı 2008 yılında 21 tesise ulaşmıştır. 2012 yılı sonuna kadar tıbbi atıkların yaklaşık % 85‘i tekniğine uygun olarak lisanslı tesislerde bertaraf ediliyor olacaktır. Tıbbi atık bertaraf tesislerinin sayıları, 2003 yılında, 4 tesis, 2008 yılında 21 tesis mevcuttur.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilk olarak 20 Mayıs 1993 yılında yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Akabinde 22 Temmuz 2005’de yeniden yayımlanmış ve bu tarihe kadar dört kere değişmiştir.

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2022 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı