Turizmin Çevresel Etkileri Nelerdir?

 Bu yazımız da “Turizmin Çevresel Etkileri Nelerdir?”  sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen ve Türkiye’nin ulusal kaynaklarından biri olan turizm sektörü son yirmi yılda dünya ortalamalarına göre gelişme eğilimindedir. Turizm sektörü ülkemizde 1990 yılında günümüze kadar hemen hemen iki katından daha fazla büyüme göstermiştir.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde insanların %10,3’ü yurt dışı seyahatine gitme eğilimde olduğu belirlenmiştir. Bu durum Dünya genelinde turist sayısını artırırken oluşan turizm bütçesi, turizmcileri yeni yatırımlar yapmaya teşvik etmektedir. Yapılan yatırımlar öncelerde doğrudan ekonomik kazanımlar temelinde iken, şimdilerde sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıkmış ve turizmin çevreye etkileri gündeme gelmiştir.

Turizmin Çevresel Etkileri Nelerdir

Ana başlıklar halinde incelenecek olursa;

Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, toprak kirliliği ve ekolojik tahribat sayılabilir.

Hava kirliliği açısından turizm değerlendirildiğinde ise;

-Turistik tesislerin iklimlendirme soğutma sitemlerinin oluşturduğu emisyonlar,

-Turizm hareketliliğinden kaynaklı yakıt emisyonları,

-Toz ve gaz gibi kirleticilerin oluşumu söz konusudur.

Gürültü Kirliliği turizm değerlendirildiğinde ise, Uçaklar, otomobiller, otobüsler, motorlu deniz taşıtları, helikopterler, deniz uçakları, kar araçları, atv gibi araçlar çıkardıkları gürültüler ile hem turistleri hemde turizm bölgesine yakın alanlarda ikamet eden vatandaşlarımızı rahatsız eder boyutlara gelebilir. Bu rahatsızlıklara neden olmamak için turizm tesislerinin planlama aşmasında gösterilecek faaliyet cinsine göre yer secimi izolasyon malzemesi seçimi gibi kriterlerin iyi irdelenerek projelendirme aşamasında dikkate alınması gerekmektedir. Ayrı turizm bölgelerinde eğlence sektörü kaynaklı gürültü kirliliği son yıllarda giderek artmaktadır. Özellikle açık alanlarda yapılan canlı müzik yayını ciddi manada gürültü kirliliğine neden olmakta bölge halkına ciddi rahatsızlıklar verecek seviyelere ulaşmaktadır.

Turizm tesirlerinden kaynaklı görüntü kirliliği ise çevrenin doğal yapısına mevcut mimari özelliklerine aykırı inşa edilen yüksek katlı ve yüksek imarlı yapılar, bölgesel özelliklere uygun olmayan yapı elemanları kullanımı ve kötü dış cephe tasarımları olarak sıralanabilir.

Su kirliliği konusunda ise, otel, lokanta eğlence merkezleri gibi tesislerin uygun kanalizasyon sistemine sahip olmaması, bölgede kanalizasyon sistemi olsa bile , sistemin atık su arıtma tesisi ile sonlanmaması durumunda da yer altı ve yer üstü suların kirlenmesine neden olabilir. Özellikle kontrolü iyi yapılmadığında, motorlu deniz araçlarından bırakılacak sintine suları ve evsel nitelikli atık sular deniz kirliliğine neden olabilir.

Toprak kirliliği, özellikle turistlerin taşınması sırasında kullanılan taşıma araçlarından başta uçaklardan kaynaklanan emisyonların hava alanlarında ve ve çevresinde neden oldukları kirlilikler. Buzlanmayı giderici veya önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiği hava alanlarında bu amaçla kullanılan sıvılar, maddeler, biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır. Çevre dostu ürünler arasından seçilmelidir ve toprakla teması minimize edilmelidir. Ayrıca hava alanlarında APU ve GPU kullanımından kaynaklanan NOX, CO2 gibi hava kirleticilerinin emisyonunu kontrol altında tutmak için FEGP (Fixed electrical ground power): Sabit elektrikli yer güç üniteleri kullanılmalıdır.

Ayrıca günü birlik mesire yerlerinde ve halk plajlarında doğrudan toprağa verilen atıklarda ciddi manada toprak kirletici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Atıklar konusunda ise, özellikle günü birlik mesire ve plaj alanlarında oluşan kirlilik, ve doğaya bırakılan atıklar, otel, restoran ve yat marinaları gibi tesislerin oluşturduğu yüksek miktar hacimli atıkların neden olacağı problemler, özellikle yat ve teknelerde oluşan atıkların doğrudan denize boşaltılması durumunda da ciddi çevresel bozulmalar olabilir.

Yukarıda yer alan yazımızda kısaca turizm kaynaklı çevresel kirlenmeye neden olabilecek başlıklara değindik. Tabi ki bu başlıklardan her biri yüzlerce sayfa olacak şekilde genişletilip irdelenebilir. Yazımızın amacı genel olarak turizm ve çevre ilişkisini yüzeysel olarak siz sevgili okurlarımızla paylaşmaktı. Yazılarımıza gelen talepler doğrultusunda daha detaylı olarak inceleme yazıları da yayınlayabiliriz lütfen yazımıza yorum yapmayı unutmayın.

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2017-2023 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı